Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Medlemsfordeler

Medlemsfordeler

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Medlemmer i DNMF kan oppnå mange fordeler hos våre samarbeidspartnere.

​​​​
Kontingent​
Medlemskap i Det norske maskinistforbund koster kr. 480​,- per måned for yrkesaktive. Er du student/lærling er kontingenten kr 42​,- per måned. Ikke-yrkesaktive betaler 100,- pr. måned. 

Lønns- og arbeidsvilkår
Den største fordelen tryggheten om at dine lønns- og arbeidsvilkår blir ivaretatt av dyktige tillitsvalgte og ansatte. Som aktivt medlem er du med og påvirker utformingen av dine lønns- og arbeidsvilkår, lover og regelverksendringer – både nasjonalt og internasjonalt.
 
Bistand i arbeidsforhold
DNMFs tillitsvalgte og ansatte rådgivere står til din disposisjon ved spørsmål om dine arbeidsforhold eller bistand i saker som vedrører ditt arbeidsforhold.
 
Juridisk bistand i arbeidsforhold
Medlemmer får fri juridisk bistand vedrørende arbeidsforhold, dersom forbundet vurderer saken som prosedabel som tvistesak. Det er forbundet som forbereder og fremmer tvistesaker for domstolene, gjennom forbundets egen advokat eller andre eksterne advokater som forbundet velger å bruke i enkeltsaker. Forbundet dekker ikke advokatkostnader som medlemmet har bestilt tjenester av uten forbundets samtykke.
 
Privat advokathjelp
DNMF har inngått avtale med advokatfirmaet Lega24 AS om privatrettslig bistand til medlemmer. Avtalen gir reduserte priser på all juridisk bistand. Enkle spørsmål og anbefalinger om videre prosess er gratis. Ring medlemstelefon hos Legal24 Advokatfirma AS på tlf: 21 51 98 30
se også: www.legal24.no
 
Kurs- og konferansetilbud
DNMF gjennomfører en rekke kurs og konferanser for tillitsvalgte og medlemmer. Kursene er presentert på eget område på våre websider. Tillitsvalgt- og tariffkonferanser blir også annonsert fortløpende.
 
Tillitsmannsapparat
DNMF jobber kontinuerlig med å opprettholde og videreutvikle tillitsvalgtsapparatet ute på arbeidsplassene.
 
Kollektiv livsforsikring og begravelsesstøtte til etterlatte
Alle medlemmer under 62 år er omfattet av en obligatorisk gruppelivsforsikring med forsikringssum kr 120.000,- til etterlatte. Se forsikringsbeviset her: Forsikringsbevis DNMFs Grunnforsikring 2020
Forbundet gir også begravelsesstøtte på kr. 8.000,- (fra 1.1.12) til medlemmers etterlatte, uansett alder eller årsak til dødsfall. Søknad om begravelsesstøtte må innleveres innen 1 år etter dødsfall.
 
Streikebidrag
Er du omfattet av streik eller lockout får du som medlem streikebidrag fra DNMF. Forbundsstyret fastsetter størrelsen på bidraget.
 
Medlemsnettverk, faglige og sosiale aktiviteter
DNMF har 17 lokale maskinistforeninger fra nord til sør, hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Ålesund.
 
Informasjon
Du få fortløpende informasjon gjennom våre informasjonskanaler; Ukentlige nyhetsbrev på e-post, internettside og medlemsbladet Maritim Logg som utgis 10 ganger i året.
 
Øvrige medlemsfordeler, rabatter etc.
DNMF er medlem av Unio. I forbindelse med dette forhandles det medlemsfordeler.
DNMF har inngått avtale med Tryg forsikring for medlemsforsikringer. Som medlem vil du oppnå svært fordelaktige priser og vilkår. Se lenken til høyre.

 
Abonnementstilbud "SKIPSREVYEN" til juniormedlemmer
Normalpris for 2017 kr. 1250,-  Tilbys nå til kr. 313,- for inntil 2 år.
Bestill via: www.skipsrevyen.no​​ , merk bestilling skole, og påfør Junior/DNMF

 
Nordic Choice Club
Opptil 15% rabatt på alle Nordic Choice Hoteller i Norge
Logg inn på medlemsider på www.dnmf.no for nærmere informasjon​
 

​ 

​​​​skipsrevyen_nett300x100_cyan.png
​​​​
Legal24_logo.jpg
www.legal24.no​

 
Forhåndsvis