Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksSaker

Saker

SAKER TIL LANDSMØTET 2015
Alle medlemmer av Det norske maskinistforbund får tilgang til landsmøtepapirene ved å logge seg inn med e-post og passord via medlemsinnloggingen i høyre kolonne på vår nettside og deretter klikke på "Min side".

HVILKE SAKER SKAL LANDSMØTET BEHANDLE?
regnskaper og revisjonsrapporter for perioden

 • årsberetninger for perioden
 • saker fremmet av regionene
 • saker fremmet av forbundsstyret
 • saker fremmet av lokale maskinistforeninger
 • saker fremmet av enkeltmedlemmer
 • saker fremmet under landsmøtet i tråd med landsmøtets dagsorden
 • handlingsprogrammet for neste periode
 • den økonomiske rammen for drift av lokale maskinistforeninger
 • budsjett for første år i landsmøteperioden
 • valg
 • vedtektsendringer
.

HVOR MELDER MAN INN SAKER SOM MAN VIL HA BEHANDLET PÅ LANDSMØTET?
Ifølge vedtektene skal enkeltmedlemmer og lokale maskinistforeninger melde inn sine saker til regionen som behandler dem og deretter sender dem videre til behandling i forbundsstyret. Du vil innen kort tid motta brev fra din region med informasjon om hvor og hvordan du melder inn saker.

 
FRIST FOR Å MELDE INN SAKER
Saker som ønskes fremmet for landsmøtet av lokale maskinistforeninger og enkeltmedlemmer, skal  i henhold til vedtektene sendes inn til regionen innen den frist regionen selv beslutter (senest 23. april). Regionen skal behandle og sende inn saker som ønskes fremmet for landsmøtet til forbundsstyret senest 23. mai. Delegatene skal ha mottatt landsmøtets endelige sakspapirer senest 23. juli. Regionen kan altså selv fastsette frist for innmelding av saker. Fristen i din region vil fremgå av informasjonsbrevet du mottar fra din region. I dette brevet vil du også få informasjon om hvordan valget av delegater til landsmøtet skal foregå.