Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Korona 2020

Covid 19 / Corona – informasjon til medlemmene 6. august

06.08.2020

​​​​​​​​


Covid 19 / Corona – informasjon til medlemmene 6. august (oppdatert kl 12:00)

(Situasjonen endrer seg meget raskt og vil kunne føre til endringer)
Del gjerne denne informasjon, eller ta ut og heng opp til felles info.

Covid 19 Info ut 06.08.20.pdf

English version
Covid 19 Info NUME 020720.pdf

DNMF vil fortløpende legge ut alle fakta på sosiale media når de er kvalitetssikret!


Nå er det løsnet opp på de mest verdensomspennende inngripende tiltak som er gjort i fredstid også i forbindelse med mannskaps bytte, noe som dessverre har medført uønskede hendelser for ansatte på skip og rigger.

Dnmf jobber for at alle medlemmer skal ha en trygg og sikker arbeidsplass og har HMS-arbeidet i fokus i alle ledd både nasjonalt og internasjonalt, hvor det indre miljø settes foran det ytre miljø. Det er beklagelig at regelverks kompetanse i den forbindelse ikke alltid blir implementert i den risiko analysen som skal ligge til grunn for enhver operasjon.

Det finnes ikke noe internasjonalt regelverk for Corona krisen, men Rett til å fratre om skipet ikke oppfyller krav i loven om operativ sikkerhet, personlig sikkerhet eller epidemisk eller betydelige helseskadelige miljøforurensninger.

Det finnes kun retningslinjer i et over 60 siders sirkulære fra FNs sjøfartsorganisasjon IMO. Dette gjelder først og fremst for mannskapsbytte og ikke særlig tatt høyde for passasjerskip. IMO påpeker her at nasjonale retningslinjene skal følges. I Norge er det  Sjøfartsdirektoratet  som har utarbeidet disse retnings linjene, hvor også karantenebestemmelsene står klart og tydelig.

Den norske regjeringen har sammen med 12 andre maritime nasjoner forpliktet seg til å finne en løsning på problemene med mannskapsbytte, som har oppstått som et resultat av korona-pandemien. Les hele felleserklæringen her.

Likevel sitter det fremdeles mange hundre tusen sjøfolk Koronafast rundt om i verden, også Norske. Konsekvensene av denne regelverkspraktiseringen og respektløshetens for arbeidstakere på havet sine rettigheter er mange, og ITF sin kampanje "Enough is Enough" vil nå bli utvidet til også å gjelde krav om Kompetanse bemanning med en rekke underpunkter.  

ETF i samarbeid med Union og industri ledere henvender seg nå direkte til statsministrer i Europa hvor videre diplomatisk arbeid for å få gjennomført et sikkert mannskaps bytte står på agendaen.

Dnmf ønsker blant mange aktører å fremheve samarbeidet med Utenriksdepartementet som har hatt 24/7 arbeid med å søke å få mannskap som befinner seg langt utenfor Norges kyst ut og hjem iht. Schedule. Dette har dessverre ikke alltid lykkes, med resultat at enkelte kollegaer og Deres familier har måttet bære en svært krevende ekstra belastning over lang tid for å sikre dagens og fremtidens arbeidsplass for oss alle – men vi har alle prøvd, «out of sight out of mind» er kraftig revidert, stort sett til «out of sight out of respect».

Det har vært en formidabel dugnadsånd hvor mange nye gode relasjoner er knyttet, positivt førende dokumenter publisert og viktigheten av et tillitsvalgt system er bevist. Det er rederiet som har ansvaret for å tilrettelegge en trygg og sikker reise, avløsning og tjeneste, men vi må alle bidra slik at sikkerheten ikke svekkes og danner presedens for fremtidig holdning og praktisering når nye kriser kommer.

I en krise er det normalt å sammen øke sikkerheten - ikke redusere den av økonomiske grunner og begrepet Kritisk samfunnsfunksjon / Key Workers - vil bli husket og brukt opp mot nasjonalt regelverk og beredskap i tillegg til det internasjonale regelverket EU, IMO og ILO står for, slik at den slakk som er gitt - kan tas tilbake.

Dnmf sine medlemmer både på land og sjø, bes fremdeles holde seg orientert gjennom informasjon fra myndighetenes offisielle kanaler som; UD.no, fhi.nohelsenorge.no  

 

Administrasjonen i Dnmf

Ansatte i Dnmf har hjemmekontor frem til 31. august, men kan nås på e-post og mobiltelefon som du finner her.

Info om rettigheter, plikter og rådgivning finner du på Dnmf sine hjemmesider og FB  

Dnmf har eget 24/7 beredskaps numre som du finner på ditt medlemskort, samt tilsvarende avtaler med Nautilus 24/7, Seafarers Rights og  Sjømannskirken.

Dnmf samarbeider med bla. ITF,  ETFNMF , IMO og ILO for å ivareta medlemmenes sikkerhet, rettigheter, plikter og interesser globalt.

 

ITF sitt arbeid kan oppsummeres slik:

                  Crew Change timeline

 

3 March              ICS issued guidance for ship operators for the protection of the health of seafarers

18 March           IMEC issued a statement on the suspension of crew change

19 March            ICS/ITF joint open letter to UN agencies from the global maritime transport industry facilitating crew changes to keep world trade moving throughout the covid-19 crisis

                             https://www.itfseafarers.org/en/news/covid-19-itf-calls-global-agencies-keep-maritime-industry-moving

                             https://www.itfseafarers.org/en/news/itf-agrees-crew-contract-extensions

3 April                 IMO Guidance relating to the certification of seafarers and fishing vessel personnel

7 April                 Joint ITF/ICS statement: Message to G20 leaders and ministers on facilitating essential movement of seafarers and marine personnel

                             https://www.itfseafarers.org/en/news/ics-and-itf-call-g20-support-unsung-heroes-global-trade

23 April               Joint WHO, ILO and IMO statement on medical certificates, ship sanitation and medical care

24 April               ICS and ITF press release calling on ships to sound horns to support "unsung heroes of global trade" for International Workers' Day

5 May                  IMO Circular Letter No.4204/Add.14 Framework of protocols to ensure crew change http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/COVID%20CL%204204%20adds/Circular%20Letter%20No.4204-Add.14%20-%20Coronavirus%20(Covid-19)%20-%20Recommended%20Framework%20Of%20Protocols.pdf

13 May                             ITF E-Circular No. 166/D/F/IN/S/SS/2020 ITF JNG Joint Statement

https://www.itfseafarers.org/en/news/crew-change-itf-and-jng-joint-statement

19 May               ITF E-Circular No. 171/D/F/IN/S/SS/2020 ITF work with industry on plan for seafarers to get home

https://www.itfglobal.org/en/reports-publications/12-point-plan-free-seafarers-lockdown

9 June                 Roundtable Discussion on Crew Change with Flag States, hosted by ITF, attended by IMO and ILO.

15 June               Enough is Enough

https://www.itfseafarers.org/en/news/enough-enough-worlds-seafarers-will-now-exercise-right-leave-ships-amid-covid-19-failures

22 June               ITF E-Circular No. 210/D/F/IN/S/SS/2020 ITF - JNG Joint Statement https://www.itfseafarers.org/en/news/crew-change-crisis-itf-and-jng-joint-statement

25 June               Day of the Seafarer

https://www.itfseafarers.org/en/news/itf-statement-day-seafarer-2020

29 June               ITF E-Circular No. 223/S/SS/2020 Statement on crew changeover crisis for use by affiliates

9 July                   International Maritime Virtual Summit on Crew Changes, hosted by UK government

                             https://www.itfglobal.org/en/news/governments-must-bring-in-exemptions-seafarers-following-summit

9 July                   Paris MOU on PSC, resuming inspections and temporary guidance

                             https://www.itfglobal.org/en/reports-publications/paris-mou-psc-resuming-inspections

                             https://www.itfglobal.org/en/reports-publications/paris-mou-psc-temporary-guidance

16 July                 ITF statement, one month on from "Enough is Enough"

                             https://www.itfglobal.org/en/news/mounting-crew-change-crisis-demands-faster-action-governments

 

Faglige spørsmål

Risikovurdering og beredskap i forbindelse med covid-19-pandemien                          
Alle rederier, skip og sjøfolk skal følge de råd og veiledninger som er gitt av helsemyndigheter og Utenriksdepartementet når det gjelder informasjon om smitte, risiko, sykdom, behandling og vurderinger i forbindelse med reiser eller havneanløp. Les her

interaktivt beslutningsstøtteverktøy

Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin interaktive beslutningsstøtteverktøy som gir råd om covid-19 om bord. The maritime COVID-19 assessment tool

Coronavirus - How to beat it                                                                                               
Filmen skisserer de vanlige symptomene og beskriver viktige forholdsregler man må ta om bord for å minimere spredningen av dette svært smittsomme viruset. Du finner videoen her

ITF - making sure protective equipment against covid-19 is available at your workplace

Health and safety document

 

Mannskapsbytte  

ITF message to seafarers: Enough is enough, crew change now

GUIDANCE ON YOUR RIGHTS TO CREW CHANGE

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner, gjeldende frem til 1. januar 2021

Message from ITF Seafarers' Section chair David Heindel

12-step solution for governments to free seafarers from COVID-19 lockdown

Covid-19: Your questions, our answers

Paris MoUs oppdaterte retningslinjer for næringen i forbindelse med covid-19

ITF map showing the effect of Covid-19 restrictions

COVID-19 Global Port Restrictions Map

Retningslinjer av og påmønstring av mannskap i norske havner

Håndtering av skip med mistenkt eller kjent smitte om bord - covid-19                                                             
Krav til dokumentasjon ved mannskapsbytte
Joint letter on free movement of fishermen                                                
Seafarers must be exempt from travel bans, say ICS and ITF                              
Treat seafarers with "dignity and respect" during COVID-19 crisis                 
ECSA ETF note highlighting that issuing EU Schengen visas is crucial to ensure the resumption of crew changes in EU

Tjeneste

Utviding av fjerntilsyn for ISM, ISPS og MLC

Status of NIS/NOR Circulars and Instructions to Class (IC) rev .2

Sikkerhetsråd for skip i opplag

Paris MoUs oppdaterte retningslinjer for næringen i forbindelse med covid-19

Veileder til forebygging, tiltak og varsling ved koronasmitte om bord på skip

Rengjøring ombord

Hviletid og bemanning

Personlige sertifikater

ISM- revisjoner

Tilsyn av nybygg, ombygginger og innflagginger under Koronapandemien

Møte mellom Sjøfartsdirektoratet og Sjømannsorganisasjonene   

Studenter - Lærlinger og kadetter

Sjøfartsdirektoratet - dispensasjon fra kravet om opplæringsstillinger

Dnmf i møte med Nærings- og Fiskeridepartementet

Brev til Sjøfartsdirektoratet angående unntak fra det regelverk

International Transport Workers Federation (ITF) Statement on COVID-19

International Maritime Organisation vil sikre varetransporten til sjøs

Inmarsat cuts costs for seafarers as response to COVID-19

Inland waterways - Recommendations for measures in the sector

IMO Secretary-General issues personal message to seafarers

 

Dine juridiske rettigheter

Gyldig/ugyldig fravær når du er satt i karantene

Lønn / Tjeneste i karantene

Dagpenger for fiskere

Avvik fra overenskomstene og lokale tilpasninger

Sykepenger

Permittering

Gjeninntreden

Hoved tariffoppgjøret

Forskrift om utsatte frister på transportområdet knyttet til covid-19

Redusert kontingent for permitterte og permitterte lærlinger og kadetter

 

 

Politisk situasjon ​

Politisk rådgiver og samfunnskontakt Jørgen Ringen Andersen


Kontakt:

Administrerende direktør Hege Merethe Bengtsson       Tlf. 414 41 818  e-mail:  hmb@dnmf.no

Assisterende direktør og Fagsjef Odd Rune Malterud     Tlf. 913 21 563  e-mail:  orm@dnmf.no

 

​ ​