Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Tariffavtaler

Tariffavtaler

Hovedavtale

Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune
Avtale om kontaktutvalg i Oslo kommune
Avtale om behandlingsmåten i ansettelsessaker
Avtale om forhandlingsordningen i Oslo kommune
Avtale om fastlønte tillitsvalgte i Oslo kommune
Opplærings- og utviklingsavtale
Avtale om effektivisering og omstilling
Avtale om likestilling
Avtale om omplassering av overtallige