Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Energigjenvinning

Energigjenvinningforum

 
Formål

En samlende møteplass for ansatte i avfall og biobrenselsbaserte energigjenvinningsanlegg hvor det kreves kjelesertifikat.

En ressursgruppe, med fokus både på fag, tariff, lov og regelverk.

En ressursgruppe i forhold til spørsmål omkring høringer som eks. utdanning, kompetansekrav, bemanning , og sentrale arbeidsmiljøspørsmål som omhandler medlemmenes interesser. 

Iverksette og fremme rekrutteringstiltak.

Fremme saker ovenfor DNMF i forhold til sentrale myndigheter og utdannelses institusjoner.

I samarbeid med DNMF arrangere seminarer og konferanser når dette er formålstjenlig.

På vegne av DNMF delta i nasjonale og internasjonal fora.

 

Målgruppe
Medlemmer av DNMF ansatt i avfall og biobrenselsbaserte energigjenvinningsanlegg hvor det kreves kjelesertifikat.
 
Økonomi
Forumet driftes i forhold til DNMF sitt budsjett.
 
Styre
Styret består 5 medlemmer inkludert leder. 
Styret velges for 2 år ad gangen hensyntatt kontinuitet.
Styret konstituerer seg selv.
Styret er ansvarlig for at formålene ivaretas. 
Styret utarbeider forslag til budsjett for drift av forumet.
Styret rapporterer all drift og aktivitet til generalsekretær.
Administrasjonen i DNMF fungerer som sekretariat for forumet.
Forbundsstyret tiltrer forumet når det er ønskelig.
 
 
Styret 2011 - 2013
Leder
Jan Petter Øvstedal
Mobil 907 52 460 
 
Styremedlem 
Øystein Skeide 
Mobil 906 23 354 
 
Styremedlem  
Arild Iversen
Mobil 992 32 561
 
Styremedlem  
Andre Kazinci
Mobil 414 00 634 
 
Styremedlem
Kjell Hauso
Mobil 900 31 211
 
Les mer om energigjenvinningforumets arbeid og finn nyttige linker her.