Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Brann- og redning

Brann- og Redning

05.03.2018

 bergen brannvesen 027.jpg

 Det norske maskinistforbund (DNMF) er fagforbundet for ansatte innen brann- og redning. ​​ ​
 

 

 
Leder Lasse Westby
Medlem Sindre Wiers
Medlem Frode Halvorsen
Medlem Geir Oddar Dahl​
 

 

brann og redning logo.jpgFormål

En samlende møteplass for brann- og redningspersonell.

En ressursgruppe, med fokus både på fag og tariff.

En ressursgruppe i forhold til spørsmål omkring høringer som eksempelvis brannteknikk, beredskap og sentrale arbeidsmiljøspørsmål som omhandler medlemmenes interesser.

Iverksette og fremme rekrutteringstiltak.

Fremme saker ovenfor DNMF i forhold til sentrale myndigheter og utdanningselsinstitusjoner.

I samarbeid med DNMF arrangere seminarer og konferanser når dette er formålstjenlig.

På vegne av DNMF delta i nasjonale og internasjonale fora.

 

Målgruppe

Medlemmer av DNMF innen Brann og redningstjenesten.

 

Økonomi

Forumet driftes i forhold til DNMF sitt budsjett.

 

Styret

Styret består av fem medlemmer inkludert leder hvorav minst tre er yrkesbrannfolk.

Styret velges for to år av gangen hensyntatt kontinuitet.

Styret konstituerer seg selv.

Styret er ansvarlig for at formålene ivaretas.

Styret utarbeider forslag til budsjett for drift av forumet.

Styret utarbeider forslag til budsjett for drift av forumet.

Styret rapporterer all drift og aktivitet til generalsekretær.

Administrasjonen i DNMF fungerer som sekretariat for forumet.

Forbundsstyret tiltrer forumet når det er ønskelig.