Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Fag

Fag

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

 

  

Odd Rune Malterud (orm@dnmf.no) har hovedansvar for nasjonalt og internasjonalt faglig arbeid innenfor forbundets ansvarsområde, mål og delmål.

Helene J. Brandal, hjb@dnmf.no, ​er skole- og utdanningskontakt.
 
DNMF skal gjennom sine fagpolitiske mål sørge for at den menneskelige faktor til enhver tid settes øverst på dagsorden.
 
DNMF skal gjennom sitt arbeid fremme yrkesidentiteten for sine medlemmer.
 
DNMF skal bidra til at tidsriktig og teknologisk riktig yrkesopplæring, faglige behov, sikkerhet og riktig bemanning ivaretas på beste måte.
 
DNMF skal arbeide for at skipsfartens rammebetingelser skal ha som siktemål å rekruttere, skape og ivareta arbeidsplasser for norske sjøfolk.
​NB! Under fanen Utdanning & Sertifikater finner du nyttige dokument
 
DNMF skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale fora innenfor de tema som de fagpolitiske mål til enhver tid krever, ved å delta aktivt i blant annet:
 
 • Bemanningssertifikat
 • Klageinstans iht. forskrift om legeundersøkelse av sjømenn
 • Rådet for maritime sertifikater og bemanning
 • NIS dispensasjoner
 • Hviletid dispensasjoner
 • Samarbeid for sikkerhet, Styringsgruppen
 • Forum for maritime operasjoner (FMO)

 • Regelverksforum - Ptil
 • Sikkerhetsforum - Ptil
 • Bemanningsforum (NSF, NSOF, DNMF)
 • Brann og Rednings Forum
 • Gjenvinningsanlegg Forum
 • Sjømannshjelpen
 • Sakkyndig Råd for arbeidstakere til sjøs (SAFE)​

 ITF
 • Maritime Safety Committee
 • Maritime Safety Committee steering group
 • Automation working group​

​​


 IMO
 • Sub-committee on Ship Design and IMO Construction (SDC), ITF position: Expert 1
 • Sub-committee on Human Element, Training IMO and Watch-keeping (HTW), ITF position: Expert 2
 • Sub-committee on Ship systems and Equipment (SSE), ITF position: Representative
 • Marine Environment Protection Committee IMO (MPEC), ITF position: ITM MSC Steering Group
 • Marine Safety Committee (MSC), ITF position ITM MSC Steering Group
imo_full.gif
 • Generelt
 • ILO 188
 • Safety and health in the fishing industry
 • MLC 2006
ilo.gif
 • Utdanning
 • Sertifisering​​
 • Sikkerhet
 NMF
 • Nordiska Maskinbefälsfederationen
 • Avtale og arbeidsutveksling. Kompetanse og HMS.
​​​

   
DNMF skal bidra til å utvikle, harmonisere og informere om sine medlemmers faglige rettigheter, ​ved blant annet: Vedlikehold og videreutvikling av temaene utdanning, kompetanse og sertifisering.

 
   
DNMF skal være pådriver, aktør og høringsinstans for regelverk som berører våre medlemmer innen blant annet:
 • ​​​Norsk Lov
 • Skipsarbeiderloven​
 • Skipssikkerhetsloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Forskrifter
 • Eu-Direktiver
 • Internasjonalt felles  lovverk
 • Internasjonale normer, best praksis og retningslinjer
 • Nasjonale bransjeanbefalinger, best praksis
 • Flaggstatens rundskriv
​  
DNMF skal påse og om nødvendig iverksette tiltak der hvor medlemmers faglige rettigheter ikke overholdes for eksempel:
 • ​Nedbemanning
 • Sosial dumping
 • Skipsledelse
 • Sertifikater; opprykk, fornyelse, opprettholdelse
 • Dispensasjoner
 • Utflagging

 • ​​Krigssoner
 • Sokkelregler​
 • Flerkultur
 • Vaktordninger
 • Kriminalisering
 • Black Box
 • Tap av helsesertifikat
FB_IMG_1487778045880.jpg