Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Maskinoffiser

Maskinoffiser

17.01.2013

Maskinsjef er den overordnede maskinoffiseren og er en del av skipsledelsen. ​​

Maskinsjef er ansvarlig for maskintjenesten og skal sørge for forsvarlig drift, behandling og vedlikehold av skipets maskiner og kjeler med tilhørende anlegg og innretninger, elektriske installasjoner samt skipsskroget innenfor kjele- og maskinrom med tanker og tunneler, føre tilsyn med skipets forråd av brensel og annet nødvendig for maskinens drift og vedlikehold og kontrollerer dette ved mottakelsen.
 
Maskinsjefen ordner tjenesteforholdet for de øvrige maskinoffiserene samt for elektriker og fører tilsyn med maskinmannskapet og dets oppholdsrom. Det er krav til Kompetansesertifikat for maskinsjef.
 
Førstemaskinist har også krav til Kompetansesertifikat og er den som har rang etter maskinsjef og overtar ansvaret dersom maskinsjefen blir ute av stand til å ivareta sine plikter.
 
Skipselektrikeroffiser er den som etter ordre fra maskinsjefen tar seg av elektriske installasjoner om bord. Skipselektrikeroffiser har også krav til Kompetansesertifikat og er overordnet skipselektriker som skal ha Ferdighetssertifikat skipselektriker. Det kan være bransjekrav til tittelen sjefselektriker på store skip og rigger.
 
Ansvarshavende vaktoffiser i maskinrom har også krav til Kompetansesertifikat er den som har ansvar for maskinvakten.
 
Motormann har også krav om Ferdighetssertifikat og bistår med den daglige drift i maskindepartementet som fagmann, samt deltar sammen med en maskinoffiser på vakt.
 
Det stilles ekstra Kvalifikasjonskrav for maskinsjef og førstemaskinist som skal tjenestegjøre som henholdsvis teknisk sjef og ass. teknisk sjef på flyttbare innretninger.
 
STCW - A guide for seafarers