Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Linksspørreundersøkelse-2020-korona

Spørreundersøkelse om sikkerhet

08.05.2020

Som følge av regjeringens tiltak og sjøfartsdirektoratets infoskriv om bortfall av krav og regelverk for skip og mannskap i forbindelsen med koronapandemien hvor rederiene kan ta ansvar for sikkerhetene om bord fra kaptein, - noe som er brudd på ISM og ISPS Koden, ble det den 3. april sendt ut en spørreundersøkelse til alle HVTV på skip og rigg med anmodning å sende videre til alle skip. Unntakene var på hviletid, bemanning og kompetanse, samt spørsmål om mannskapsskifte, informasjon, kommunikasjon, arbeidsvilkår og smittevern.

Svarene fra over 60 enheter i alle segment, er og vil bli brukt for å jobbe videre opp mot myndighetene, slik at medlemmene sikrest mulig kan gjennomføre deres samfunnsoppdrag som kritisk personell.

Spørsmål:

 1. Hvilke havner erfarer dere at har innført særregler for landlov og mannskapsbytte?
 2. Hvordan er mannskapsbytte organisert fra rederiets side?
 3. Har dere inngått lokale protokoller med informasjon om lengre Schedule og/eller lignende bestemmelser? Nei: 41, Ja: 9, vet ikke: 9
 4. Er det innført systematiske smittevernstiltak om bord? Ja: 52    Nei: 6
 5. Er det tilstrekkelig tilrettelagt for renhold og rengjøring om bord? Ja: 49 Nei: 7 Vet ikke: 1
 6. Overholdes hviletidsbestemmelsene? Ja: 48    Nei: 4
 7. Er sikkerhetsbemanningen intakt?  Ja: 49    Nei: 2
 8. Hvordan opplever dere generelt informasjonsflyten mellom rederi, skip og mannskap?  Ok: 19      Dårlig som vanlig: 37
 9. Har dere annen relevant informasjon du ønsker å informere Dnmf om?                                                                                                 


Sammendrag:

 • De fleste har IKKE inngått lokal avtale og de som har - tvister på den
 • Reise med fly er problematisk da de er fulle og avstand er umulig
 • Smittevern og rengjøring er i svært varierende grad – Opplags skip har ingenting
 • Flere rederier utnytter situasjonen på bekostning av besetningen
 • Rederier som truer med permittering og oppsigelse om en ikke følger Deres instruks
 • Manglende informasjon og tilrettelegging ved reise til og fra skip
 • Å ikke få lønn over lenger periode kan være et smittevern trussel da personalet drar om bord uansett
 • Det er innmeldt smitte om bord i 2 Norsk skip som opererer i Norsk farvann
 • Det er gjennomgående dårlig informasjon fra rederiene 
 • Ingen landlov noen steder - ISPS level 2
 • Dnmf retningslinjer/råd om renhold/hygiene nektes gjennomført av andre forbund.

Videre arbeid

Ved å gi rederiene anledning til å avvike fra sikkerhets bemanning, kompetanse krav og hviletid, vil en kunne skape presedens hvor mange års arbeid med å opparbeide verne bestemmelser og innskrenke styrings retten, være i fare i likheten med sikkerheten til mannskap, skip og ytre miljø.

I en krise er det normalt å øke sikkerheten ikke redusere den. DNMF har rapportert dette både nasjonalt og internasjonalt, hatt møte og skal ha flere i nærmeste fremtid. 


Ta kontakt for mer informasjon:

Assisterende direktør og fagsjef Odd Rune Malterud     Tlf. 913 21 563 e-mail      orm@dnmf.no