Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Linkssjomannshjelpen-kurst-sertifikat

Gla'nyhet fra Sjømannshjelpen

13.10.2016
​Dersom du er oppsagt eller permittert kan du nå søke om støtte fra Sjømannshjelpen for å oppgradere ditt sertifikat.

– Permitterte eller oppsagte i rederi, og som kan sannsynliggjøre ny fast ansettelse med oppgradert STCW 78-sertifikat, kan etter nærmere fastsatte kriterier søke om støtte til kurs, sier daglig leder i Sjømannshjelpen, Margaret Martinsen.

Kriteriene er blant annet:

• Norsk statsborger

• Dokumentert minimum 3 års tjenestetid på skip som gir opptjening i Pensjonstrygden
for sjømenn og/eller Garantikassen for fiskere.

• Personer med særlig stor økonomisk byrde kan særbehandles iht. vedtektenes paragraf  1.                                                                                                                                                                                                           

Sjømannshjelpen har satt av et årlig estimert budsjett beløp og kan etter fastsatt søknad innvilge garanti om maksimalt Kr. 35.000,- pr. kurs.  Dette er en engangsutbetaling som foretas i ettertid mot kvittering og bestått kurs.

– En slik støtte kan normalt kun gis en gang, forklarer Martinsen.

Søknadsskjema om kursstøtte finner du på sjømannshjelpen.no.

Stipendordning fortsetter
Når det gjelder ordningen med ordinær studiestøtte er fristen for kommende studieår nå utløpt, men det byr seg ny anledning neste år.

Kriterier for å søke slike lån og stipend er også at man er norsk statsborger og har minimum tre års tjenestetid på skip som gir opptjening i Pensjonstrygden for sjøfolk eller Garantikassen for fiskere.

– Studiestøtten innebærer at det kan gis et rentefritt lån som kan bli omgjort til stipend etter utdanning med rett til maritimt sertifikat, minimum D4, M4 eller E4, sier Margaret Martinsen.

 

​HJELPER ARBEIDSLEDIGE SJØFOLK: Styret i Sjømannshjelpen besluttet på siste styremøte å iverksette tiltak for å hjelpe arbeidsledige tilbake i yrket. Fra venstre Odd Rune Malterud, fagsjef i Det norske maskinistforbund, Erik Gjerdene, direktør i Norges Rederiforbund, Ove R. Nielsen, assisterende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, Jahn Cato Bakken, forbundssekretær i Norsk Sjømannsforbund og sittende Margaret Martinsen, daglig leder i Sjømannshjelpen.