Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Linksrengjøring-ombord-corona-mars-2020

Rengjøring om bord i forbindelse

20.03.2020

Teksten under finner du også i denne pdf-filen, og der finner du lenkene til lovene også: RENGJØRING OMBORD.pdf

Alle som har sitt arbeid om bord har krav på ordnede innrednings forhold med nødvendig rengjøring. Allerede når skipet skal bemannes skal disse hensyn tas. Det er først og fremst rederiet som har ansvaret, men også kaptein og alle andre som har sitt arbeid om bord har plikt til å delta. 

Kapittel 10. Straffansvar i skipssikkerhetsloven definerer og fordeler disse 3 med samme innlending: Med bøter eller fengsel inntil 1 år straffes ……….. 

For å sikre den et fullt forsvarlig arbeidsmiljø også under spesielle tilstander som virus utbrudd skal nedenfor stående regelverk legges til grunn. I tillegg må det med hjemmel i samme regelverk tilføres kompetanse og tiltak som helse myndighetene pålegger eller anbefaler. Det forutsetts at rederiene har kontroll på regelverket og tar sitt ansvar!

Dnmf sine medlemmer som tjenestegjør om bord i skip utfører en Kritisk samfunnsfunksjon, og bes holde seg orientert gjennom informasjon fra myndighetenes offisielle kanaler som; UD.no, fhi.no, helsenorge.no, fastlegen din, kommunenes hjemmesider og regjeringen.no. for å trygt kunne delta i den sosiale dugnaden Norge har iverksatt. 

For å unngå smitte 
• Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. 
• Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter skal du vaske deg på hendene. 
• Hvis du ikke har et papirlommetørkle host i albukroken. 
• Hold minst én meters avstand til personer som hoster. 
• Ikke håndhilsning og klemming. 
• Vanlig såpe dreper virus! 
• Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, bruk gjerne desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol.
• Overhold § 50.Alminnelig renhold og oppussing om bord 
• Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader. 
• Hyppig rengjøring av overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og andre overflater som berøres av flere. Vanlige renholds midler kan benyttes. 
• Buffe skal ikke benyttes og kun ta på den maten du skal spise selv. 
• Sikre at personell som kommer om bord er smittefrie og følger de restriksjoner som er gitt av helse myndighetene og skipet 

Lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) 
§ 1.Lovens formål Loven skal trygge liv og helse, miljø og materielle verdier ved å legge til rette for god skipssikkerhet og sikkerhetsstyring, herunder hindre forurensning fra skip, sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og trygge arbeidsforhold om bord på skipet, samt et godt og tidsmessig tilsyn. 
§ 21.Sikkerhetsinnretninger og utstyr Et skip skal ha nødvendige innretninger og utstyr og det skal treffes slike sikkerhetstiltak og andre forholdsregler som er nødvendige for å unngå eller redusere fare for liv og helse og sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for dem som har sitt arbeid om bord.
§ 25.Bo- og fritidsmiljø De som har sitt arbeid om bord skal ha tilfredsstillende bo- og fritidsmiljø. Det skal finnes tilstrekkelig med lugarer, oppholdsrom, spiserom, rom for å tilberede mat, rom for personlig hygiene og sykerom. Alle rom skal være tilstrekkelig store, og innredet og utstyrt slik at et godt arbeidsmiljø sikres. 
§ 27.Legemidler og rett til behandling av syke Et skip skal være utstyrt med legemidler og annet som er nødvendig til behandling av syke og skadede og til forebyggelse av sykdom om bord. Syke og skadede kan i nødvendig utstrekning tas under behandling. 

Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip 
§ 1-1.Formål Formålet med denne forskrift er å sikre at arbeid og fritid om bord tilrettelegges og organiseres slik at de som har sitt arbeid om bord sin sikkerhet og fysiske og psykiske helse ivaretas i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. Forskriften skal videre sikre at de som har sitt arbeid om bord sin sikkerhet og helse beskyttes mot farer som oppstår eller kan oppstå ved eksponering for kjemikalier og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet. 
§ 11-3.Bestemmelser for vern av de som har sitt arbeid om bord mot eksponering for kjemikalier og biologiske faktorer (1) Eksponering av de som har sitt arbeid om bord for kjemikalier og biologiske faktorer skal unngås.

Forskrift om bemanning av norske skip (bemanningsforskriften 2009) 
§ 8.Forslag til sikkerhetsbemanning
(3) Den sikkerhetsbemanning som foreslås skal dekke alle aktuelle operasjoner, oppgaver og funksjoner for sikker operasjon av skipet, herunder
f) forpleining av besetning, samt påbudt renhold

Forskrift om innredning, rekreasjonstilbud, kost og forpleining på skip inneholder en rekke detaljerte regler om innredningen, lugar forhold, kost og vask og bør leses, her er om renhold​ 

§ 50.Alminnelig renhold og oppussing om bord
(1) Innredningen skal holdes ren og ryddig, og ikke inneholde varer og rekvisita som ikke er beboernes personlige eiendom.
(2) Soverom og oppholdsrom skal rengjøres og luftes daglig.
(3) Minst tre ganger i året, og når skipet har vært i opplag eller på verksted, skal det gjennomføres hovedrengjøring i oppholdsrom og andre rom til bruk for de som har sitt arbeid om bord, samt korridorer og trapper til disse rommene. Det samme gjelder når andre omstendigheter krever det, herunder utbrudd av smittsom sykdom. I soverom skal hovedrengjøring foretas før nye beboere tar dem i bruk, og i tillegg skal sengetøy skiftes og madrasser luftes.
(4) På skip som er innkjøpt fra utlandet, skal alle rom til bruk for de som har sitt arbeid om bord, desinfiseres og rengjøres før de tas i bruk. Nybygg er unntatt fra kravet.
(5) De som har sitt arbeid om bord, har krav på rent sengetøy av god kvalitet, håndklær, såpe og toalettpapir.
(6) Løpende inspeksjoner skal foretas for å sikre at innredningen er ren, ryddig og i god stand. Resultatet av inspeksjonene skal dokumenteres og være tilgjengelig for kontroll om bord.

Og
ISM Code 5.2 The Company should ensure that the safety management system operating on board the ship contains a clear statement emphasizing the master’s authority. The Company should establish in the safety management system that the master has the overriding authority and the responsibility to make decisions with respect to safety and pollution prevention and to request the Company’s assistance as may be necessary ISPS Code 6.1 The Company shall ensure that the Ship Security Plan contains a clear statement emphasizing the master’s authority. The company shall establish in the ship security plan that the master has the overriding authority and responsibility to make decisions with respect to the security of the ship and to request the assistance of the company or of any Contracting Government as may be necessary.
Se også MLC 2006 St.prp. nr. 73 (2007 -2008)