Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Linksradering-sikkerhet-verneregler-mars-2020

Radering av regelverket

20.03.2020

Dnmf sendte den 19.mars en advarsel til sjøfartsdirektoratets mange bortfall av krav og regelverk for skip og mannskap i forbindelsen med Corona pandemien.

Dnmf har stor forståelse og sågar deltatt i diskusjonene omkring flere praktiske løsninger for å avhjelpe situasjonen, men det er ikke greit å sette skip, mannskap og miljø i direkte fare for å oppnå økonomisk gevinst. Les hele brevet her​
​​
Teksten i denne meldingen kan tas ned i pdf her:

Det vises til flere av sjøfartsdirektoratets infoskriv den siste tiden vedrørende bortfall av krav og regelverk for skip og mannskap i forbindelsen med Korona pandemien.

Dnmf har stor forståelse og sågar deltatt i diskusjonene omkring flere praktiske løsninger for å avhjelpe situasjonen, men det er ikke greit å sette skip, mannskap og miljø i direkte fare for å oppnå økonomisk gevinst. Det vises i så måte til Deres publikasjoner av 19. mars 2020; Angående hviletid og bemanning https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/angaende-hviletid-og-bemanning/

Her sies det følgende : For norske fartøy som er omfattet av departementenes liste over virksomheter med Kritisk samfunnsfunksjon kan rederiet ved behov vurdere sikkerhetsbemanning etter ny driftssituasjon uten at direktoratet gir sin tilslutning i form av en ny bemanningsoppgave.

Og;
Videre viser vi til at skipsfører kan sette arbeids- og hviletidsbestemmelsene til side som følge av karantene- og helsesituasjonen i samfunnet nå, jf. skipssikkerhetsloven § 24 andre ledd, jf. forskrift 26. Juni 2007 nr. 705 om arbeids- og hviletid på norske passasjer- og lasteskip mv., § 6.

Om REDERIET skal bestemme sikkerhetsbemanningen og dermed tvinge KAPTEIN til å bryte hviletidsbestemmelsene oppnås kun en ting, en svært farlig operasjon som vanskelig lar seg kombinere med de plikter og strafferammer som fremkommer i skipssikkerhetsloven, Dere referer gjelder til i samme tekst.

Videre Sjøfolk kan slippe å gjennomføre praktisk del av utvalgte kurs frem til 1.juli 2020 https://www.sdir.no/aktuelt/nyheter/sjofolk-kan-slippe-a-gjennomfore-praktisk-del-av-utvalgte-kurs/ Å slippe personell om bord uten Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk, jf. kvalifikasjonforskriften §§ 7 og 8. Kan ikke aksepteres. IGF grunnleggende og videregående, jf. kvalifikasjonforskriften §§ 69 og 69a. Å ikke ha nødvendig trening på bunkring av drivstoff med flammepunkt under 60 °C, kan ikke aksepteres.

Det vises videre i Deres oppsett om risikoanalyse etc. men hvordan sette opp dette når ingen tiltak kan settes inn - for å begrense RISIKOEN? 
Det vises til episoden med Fjordline hvor slik opplæring ikke var tilstede, og hvor bare flaks resulterte i ingen skadde eller døde - slik flaks har en normalt ikke 2 ganger, selv ikke under ekstra ordinære situasjoner. Det bes Sjøfartsdirektoratet om å beherske seg i oppgaven med å radere innførte nødvendige sikkerhet og verne regler og overlate regelverkspraktisering til rederiene, noe som i verste fall medfører tap av ikke kvalifiserte eller utmattede sjøfolk for å begrense tap av liv og inntjening på land. Dette handler til slutt om å tillate en nødvendig liten «time out», for så å starte opp igjen, ingen Norske skip frakter dødstruene pasienter, men har om bord dyrbar last – mannskapet som også en gang skal hjem til sin familie!

Vennlig Hilsen/Best Regards
Odd Rune Malterud 
Assisterende direktør & fagsjef
DNMF
Mob. +47 913 21 563 
mail: orm@dnmf.no