Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Linksnærskipkonf

Vi er alle i samme båt

21.02.2018

Sjøfolk for alle de tre sjømannsorganisasjonene deltok på konferansen som ba navnet «Vi er alle i samme båt».​​

Medlemskonferansen for ansatte i rederier tilknyttet Kystrederiene ble åpnet av viseadministrerende direktør Anders Hansson i Norsk Sjøoffisersforbund mandag. Konferansen fortsatte til tirsdag ettermiddag.

Sjøfolk for alle de tre sjømannsorganisasjonene deltok på konferansen som ba navnet «Vi er alle i samme båt».

Administrerende direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene sa under sekvensen om «Samarbeidsalliansen fra veg til sjø» at organisasjonenes drøm er nasjonal helhetsstyring og like konkurransevilkår. Han gjentok budskapet om at avgiftstrykket på sjøtransport må ned.

- Bane pålegges seks forskjellige avgifter, vei syv og nærskipsfarten 27, påpekte han.

Svein Martin Tønnesen, avdelingsdirektør, i Kystverket fortalte at 30 prosent av frakt som foregår over lengre distanse enn 300 km skal flyttes fra vei til sjø innen 2030.

- Gevinsten for samfunnet ved flytting fra vei til sjø er meget store, forklarte Tønnesen.

Faktoren for samfunnsmessige kostander ved transport av 1 tonn gods per km er i gjennomsnitt 1:10!

 

Framtidstro blant Kystrederiene

Under tittel «Utvikling og fokus framover» holdt adm. dir. Tor Arne Borge i Kystrederiene sitt andre foredrag under konferansen.

- Både i nærskipsfart og aquashipping opplever vi en positiv utvikling. Dette gjenspeiler seg også i vår ferske medlemsundersøkelse. Et flertall ser for seg oppbemanning og tonnasjeutskiftning, sa Borge.

Når det gjelder nærskipsfartsflåten kunne han opplyse at 80 prosent av medlemsrederiene seiler under NOR-flagg, 15 prosent under NIS og kun fem prosent har fremmed flagg.

 

Juristen tok opp sentrale spørsmål og saker

Jurist Terje Hernes Pettersen i Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat tok blant annet opp temaer som personvern; bareboat-registrering; virksomhetsoverdragelse og MLC-endring.

Han tok også opp prosessen og status rundt sjømannsorganisasjonenes krav om norske lønns- og arbeidsforhold i norske farvann og på norsk sokkel.

Hernes Pettersen gjennomgikk dessuten flere ferske rettssaker som berører sjøfolk.

 

Sjøfartsdirektoratet og fokus på sikkerhetsstyring

Seniorrådgiver Elisabeth Vaagen orienterte om Sjøfartsdirektoratets fokusområder for 2018.

Direktoratets inspektører har i år ekstra fokus på sikkerhetsstyring på mindre fartøy, og da spesielt operasjonelle forhold. Du finner peker til sjekkliste nederst i saken.

Jack-Arild Andersen, sjefingeniør i Sjøfartsdirektoratet, holdt foredrag om direktoratets mål og strategi. Han orienterte dessuten om kvalifikasjonskrav for mindre fartøy. Nytt korrigert forslag etter mange og sammensatte høringssvar sendes ut til partene i løpet av kort tid. Håpet er fortsatt at nytt regelverk skal være på plass 1. juli 2018.

Underveis ble det også en livlig diskusjon om Sjøfartsdirektoratets rolle og evne til å besvare sjøfartsorganisasjonenes og medlemmers spørsmål og krav.

 

Havbruk og servicenæringen inne i en spennende periode

Halgeir Bremnes, styremedelem i Kystrederiene og reder, fortalte på sin side om alt det spennende som skjer i havbruk og servicenæringen. I likhet med de andre foredragsholderne bar hans innlegg preg av en optimistisk grunntone – uten at han la skjul på at næringen også har sine utfordringer, blant annet når det gjelder lakselus og rømming av oppdrettslaks.

Det kommer omfattende reportasje fra konferansen i neste utgave av Maritim Logg.

Tekst og foto: Omar Jørgensen, Maritim Logg

 

 

28165210_1563565823679528_8424056805899681844_o.jpg28070767_1563778640324913_662766907979938301_o.jpg
27993549_1563488223687288_505962156538540570_o.jpg28061287_1565052000197577_1783522686781217920_o.jpg
28071324_1563566147012829_3477179758889281511_o.jpg28061015_1563778583658252_7634203035428758286_o.jpg