Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Linkskhalvorsen

Kristin Halvorsen lyttet til maritim næring

08.03.2013
Kunnskap om kompetanse forventes å få mye plass i regjeringens maritime strategi med Markom2020. Dette meddelte kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun torsdag denne uke inviterte til innspill om maritim utdanning.
20130307_maritimt møtew.jpg
Samlingen samlet deler av maritim næring, maritime høg- og fagskoler, samt sjømannsorganisasjonene ved Sjømannsforbundet og Det norske maskinistforbund. Her innleder rektor ved Høgskolen i Vestfold, Petter Aasen, om maritim utdanning. Foto Hilde Gunn Avløyp
 
Må satse
Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp pekte spesielt på behovet for å rekruttere flere unge inn i maritim utdanning. Spesielt har maskinistutdanningen over mange år opplevd større avgang enn tilgang av nyutdannede. Markom2020 skal nå tilrettelegge for en fremtidsrettet og konkurransedyktig høyere maritim utdanning.
 
- Prosjektet har viktige mål for den maritime utdanningen, men det må også utvikles flere bachelorutdanninger på maskinsiden enn det som ligger i planene i dag, sier Avløyp.
Hun mener man ellers ikke vil være konkurransedyktig om unges yrkesvalg. Spesielt de som er interessert i teknologi- og prosessfag.
- Dette er kostnadskrevende utdanninger som regjeringen må finne løsninger for å finansiere, sier Avløyp.
 
Fagskole viktig 
Fagsjef Odd Rune Malterud var også tilstede på møtet. Han mener at fagskolene er den viktigste rekrutteringsarena for maritime studenter til bachelor- og masternivå.
- Fagskolene må beholdes, sier Malterud.
Han mener det er viktig å legge til rette for en konkurransedyktig og norsk maritim utdanning i fremtiden.
- Særlig hvis vi skal klare å konkurrere om maritim kompetanse og utdanning. I Danmark og andre land ser vi nå at dette er satsningsområde, sier Malterud.
 
Lovte lite
Det kom ingen lovnader fra statsråden. Men Halvorsen mente at fag- og høgskoler er viktige i planleggingen og finansieringen av maritim profesjonsutdanning. Hun ser også at dette er kostnads- og utstyrskrevende utdanninger. Derfor kan næringens bidrag i form av operativ tjeneste, som praktisk erfaring, viktig.
 
Det videre arbeidet med en maritim utdanningsstrategi vil være i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet. Departementet skal utforme «Stø kurs II» for sittende regjering.