Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Linkskølafondet-2019-frister-søke

På tide å søke støtte fra kølafondet

25.01.2019

Informasjon til sjøfolk om Sjømannsfondet av 1918. Søknadsfrist 1. mars 2019.​

Sjøfolk med lang fartstid kan søke om premie - deles ut hvert år i juni, og søknadsfristen er 1. mars 2019.

Norges Rederforbunds Sjømannsfond av 1918 deler hvert år ut en premie på kr. 8.000 til sjøfolk med 30 års fartstid som er fylt 62 år innen i.juli det året de søker. Fondet ble opprettet ved at norske skipsredere skjenket sine andeler av Krigsforsikringens overskudd til et fast fond til minne om norske sjøfolks innsats i krigen 1914-1918. Premien skal være en påskjønnelse for lang og tro tjeneste. Fondet kalles populært blant sjøfolk for "Kølafondet". I 2018 ble 120 sjøfolk tildelt premie fra fondet, i 2017 var det 126.

Kvalifikasjonskrav
Det stilles visse krav om alder, fartstid, fartstype og fartøystørrelse. Disse opplysningene ligger vedlagt i dokumentet kvalifikasjonskrav.
 
Premien er skattepliktig, men man behøver ikke lenger legge ved skattekort , da opplysningene hentes elektronisk fra Skatteetaten. Fullstendig personnummer må oppgis. Vennligst gjør søkerne oppmerksom på at premien utbetales kun en gang, man kan alts ikke søke flere ganger.

Vi ber dere også informere om at søknaden kan innleveres til den lokale sjømannsforening eller rederiforening innen 1. mars. Foreningene vil gjennomgå søknadene og sende disse til Sjømannsfondets kontor innen 15. mars. Finnes ingen slik forening på stedet, kan søknaden evt. sendes gjennom NAV. Søknaden kan også sendes til Sjømannsfondsstyret direkte, adressen står i søknadsskjemaet.

Mange trenger litt veiledning når de skal fylle ut skjemaet. Det er fint om dere i slike ber om råd fra oss i forbundet, slik at vi kan sikre at du fyller ut alle felt i søknaden og legger ved nødvendig dokumentasjon for fartstiden; vi ønsker helst oversikt fra Pensjonstrygden for Sjømenn, kopi av fartsbok er også mulig å legge ved.

Skjema og informasjon om søknadsprosessen ligger i dette dokumentet: Sjømannsfondet av1918.pdf

Søknadsskjemaet og kvalifikasjonskrav kan også lastes ned fra www.legatsiden.no (skriv Sjømannsfond i søkefeltet).

Tidligere søkere, som har fatt utbetalt etter "gammel" ordning (kr. 2000,- over 4 år), og ikke har fatt beløpet 4 ganger, kan søke på nytt for åta resterende beløp tildelt. Det er ikke mange som nå har noe til gode i denne ordningen. NB: Har man mottatt noe i den gamle ordningen, kan man ikke søke om kr. 8.000 etter den nye ordningen.

Søknadene behandles bare en gang i året, etter søknadsfristens utløp I.mars hvert år. Vi oppbevarer søknader som kommer mellom rundene.

Hvis samlet inntekt ikke overstiger kr. 225.000,- pr. år (sats for 2018), kan det senere år søkes om bidrag av Norges Rederiforbunds Hjelpefond. Det kommer ny sats for 2018. Søknader sendes på eget skjema innen l. oktober. Se www.legatsiden.no, og søk på Hjelpefond. Kopi av siste års skatteoppgjør må vedlegges. Det stilles ikke strenge krav om fartstid, men det må gis utfyllende opplysninger om hvorfor man har behov for bistand.

For at vi i fremtiden kan sende dette brevet elektronisk ber vi om dere sender meg deres epostadresse.​

​​​​