Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Linkshviletid-sjøfolk-arbeidstid-oddrune

Hviletid?

07.11.2019
​I Norge er verneregel om hvile sett i sammenheng med arbeidstiden lovregulert for alle uansett hvilket yrke en har - basert på en 24 times perioder og 7 dager. Hovedregelen er at tiden ansatte ikke utfører arbeid eller bruker på å komme seg til og fra sin faste arbeidsplass er fri/hviletid og at lønnsplikt følger arbeidsplikt.

Det kan i tariffavtale enes om visse logiske unntaksbestemmelser basert på de matematiske faktiske forhold, under visse forutsetninger også at reise til og fra arbeid inngår i arbeidstiden. Avtalt kortere hviletid forutsetter uansett at arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder.

Det er i første omgang de tillitsvalgte og bedriften som utreder og enes om unntaksbestemmelser innenfor behov og de rammer som er gitt i Arbeidsmiljølovens § 10-8 / Lov om skipssikkerhet § 24 med forskrifter og som senere skal godkjennes av myndighetene.

Et eksempel på unntak etter gjeldende rett er for ferje og lokalfart med døgnskift i fartsområde 1 og 2, hvor 6 timer sammenhengende hvile under visse forutsetninger kan reduseres til 5 timer.

Les mer om hviletidsbestemmelsene for arbeidstakere på skip he:rHviletid 051119.pdf

Mer informasjon, kontakt:
Assisterende direktør & fagsjef
Odd Rune Malterud
E-post: orm@dnmf.no
Mobil:   +47 913 21 563