Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Linksfolketrygden-2017

Nytt grunnbeløp i folketrygden fra 1. mai 2017

24.05.2017

​Det nye grunnbeløpet per 1. mai 2017 øker fra 92 576 kroner til 93 634 kroner. Dette er en økning på 1 058 kroner, tilsvarende 1,14 prosent. Uførepensjonister og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får fra 1. mai en inntektsøkning på 1,14 prosent.

Alderspensjon under opptjening oppreguleres også med 1,14 prosent. Alderspensjon under utbetaling og AFP reguleres med 0,38 prosent. Les mer på NAVs nettsider.