Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Linkscorona-informasjon-dnmf-16-mars-2020

Oppdatert 25. mai kl. 13:30: Covid 19/Corona-informasjon til medlemmene

25.05.2020

​​​

Covid 19 / Corona – informasjon til medlemmene 25. mai 2020 (oppdatert kl 13:30)

(Situasjonen endrer seg meget raskt og vil kunne føre til endringer)
Del gjerne denne informasjon, eller ta ut og heng opp til felles info.

Covid 19 Info ut 250520.pdf

DNMF vil fortløpende legge ut alle fakta på sosiale media når de er kvalitetssikret!

Nå har regjeringen løsnet opp på de mest inngripende tiltak som er gjort i fredstid.

Fremdeles kan den enkelte kommune praktisere de råd som gis ulikt, noe som medfører forskjellig praksis, også i forbindelse med mannskaps bytte.

Dnmf ønsker blant mange aktører å fremheve samarbeidet med Utenriksdepartementet som har hatt 24/7 arbeid med å søke å få mannskap som befinner seg langt utenfor Norges kyst ut og hjem iht. Schedule. Dette har dessverre ikke alltid lykkes, med resultat at enkelte kollegaer og Deres familier har måttet bære en svært krevende ekstra belastning for å sikre dagens og fremtidens arbeidsplass for oss alle – men vi har alle prøvd, «out of sight out of mind» er kraftig revidert. Det har vært en formidabel dugnadsånd hvor mange nye gode relasjoner er knyttet, positivt førende dokumenter publisert og viktigheten av et tillitsvalgt system er bevist. Det er rederiet som har ansvaret for å tilrettelegge en trygg og sikker reise, avløsning og tjeneste, men vi må alle bidra slik at sikkerheten ikke svekkes og danner presedens for fremtidig holdning og praktisering når nye kriser kommer.

I en krise er det normalt å sammen øke sikkerheten - ikke redusere den av økonomiske grunner og begrepet Kritisk samfunnsfunksjon / Key Workers - vil bli husket og brukt opp mot nasjonalt regelverk og beredskap' i tillegg til det internasjonale regelverket EU, IMO og ILO står for slik at den slakk som er gitt - kan tas tilbake.

Dnmf sine medlemmer både på land og sjø, bes fremdeles holde seg orientert gjennom informasjon fra myndighetenes offisielle kanaler som; UD.no, fhi.no, helsenorge.no  

 

Administrasjonen i Dnmf

Alle ansatte i Dnmf kan nås på e-post og mobiltelefon.

Info om rettigheter, plikter og rådgivning finner du på Dnmf sine hjemmesider og FB  

Dnmf har eget 24/7 beredskaps nummer, samt tilsvarende avtaler med Nautilus 24/7, Seafarers Rights og  Sjømannskirken.

Dnmf er i tett dialog med bla. ITFETF, NMF , IMO  for å utveksle informasjon og beste praksis for å ivareta medlemmenes sikkerhet, rettigheter, plikter og interesser globalt.

 

Faglige spørsmål

 

Risikovurdering og beredskap i forbindelse med covid-19-pandemien                          

Alle rederier, skip og sjøfolk skal følge de råd og veiledninger som er gitt av helsemyndigheter og Utenriksdepartementet når det gjelder informasjon om smitte, risiko, sykdom, behandling og vurderinger i forbindelse med reiser eller havneanløp. Les her

 

interaktivt beslutningsstøtteverktøy

Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin interaktive beslutningsstøtteverktøy som gir råd om covid-19 om bord. The maritime COVID-19 assessment tool

Coronavirus - How to beat it                                                                                               

Filmen skisserer de vanlige symptomene og beskriver viktige forholdsregler man må ta om bord for å minimere spredningen av dette svært smittsomme viruset. 

Du finner videoen her

 

Mannskapsbytte  

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner, gjeldende frem til 1. januar 2021

Message from ITF Seafarers' Section chair David Heindel

12-step solution for governments to free seafarers from COVID-19 lockdown

Covid-19: Your questions, our answers

Paris MoUs oppdaterte retningslinjer for næringen i forbindelse med covid-19

ITF map showing the effect of Covid-19 restrictions

COVID-19 Global Port Restrictions Map

Retningslinjer av og påmønstring av mannskap i norske havner

Håndtering av skip med mistenkt eller kjent smitte om bord - covid-19                                                                                                                                      

Krav til dokumentasjon ved mannskapsbytte

Joint letter on free movement of fishermen                                                

Seafarers must be exempt from travel bans, say ICS and ITF                              

Treat seafarers with "dignity and respect" during COVID-19 crisis          

 

Tjeneste

Utviding av fjerntilsyn for ISM, ISPS og MLC

Status of NIS/NOR Circulars and Instructions to Class (IC) rev .2

Sikkerhetsråd for skip i opplag

Paris MoUs oppdaterte retningslinjer for næringen i forbindelse med covid-19

Veileder til forebygging, tiltak og varsling ved koronasmitte om bord på skip

Rengjøring ombord

Hviletid og bemanning

Personlige sertifikater

ISM- revisjoner

Fjernrevisjon i samsvar med ISM-koden

Tilsyn av nybygg, ombygginger og innflagginger under Koronapandemien

Møte mellom Sjøfartsdirektoratet og Sjømannsorganisasjonene   

Studenter - Lærlinger og kadetter

Sjøfartsdirektoratet - dispensasjon fra kravet om opplæringsstillinger

Dnmf i møte med Nærings- og Fiskeridepartementet

Brev til Sjøfartsdirektoratet angående unntak fra det regelverk​

International Transport Workers Federation (ITF) Statement on COVID-19

International Maritime Organisation vil sikre varetransporten til sjøs

Inmarsat cuts costs for seafarers as response to COVID-19

Inland waterways - Recommendations for measures in the sector

Health and safety document

IMO Secretary-General issues personal message to seafarers

 

 

Dine juridiske rettigheter

 

Gyldig/ugyldig fravær når du er satt i karantene

Lønn / Tjeneste i karantene

Dagpenger for fiskere

Avvik fra overenskomstene og lokale tilpasninger

Sykepenger

Permittering

Gjeninntreden

Hoved tariffoppgjøret

 

 

Politisk situasjon

 

Politisk rådgiver og samfunnskontakt Jørgen Ringen Andersen


Ta kontakt for mer informasjon:

Administrerende direktør Hege Merethe Bengtsson        Tlf. 414 41 818 e-mail:     hmb@dnmf.no

Assisterende direktør og fagsjef Odd Rune Malterud     Tlf. 913 21 563 e-mail      orm@dnmf.no


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​ ​