Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Linksannonse-stilling-ledig-samfunnskontakt-rådgiver-2019

Samfunnskontakt og politisk rådgiver for Dnmf

15.05.2019
​Dnmf har medlemmer på sjø og land, i privat og offentlig sektor.

Dnmf er forbundet for maskinoffiserer og annet teknisk personell. Vi har medlemmer i hele den maritime næringen fra fiskeri og sjømat, rigg, offshore service, cruse, ferge og lokalfart, deep sea, fraktefart, brann og redning, energi, helseforetak, lærere på fagskolene mfl.

Nå ser vi etter deg som er ambisiøs på vegne av våre medlemmer, til å øke gjennomslaget for Dnmfs politikk.

Vi tilbyr en innholdsrik stilling på heltid.

Samfunnskontakten og politisk rådgiver skal med utgangspunkt i Dnmfs strategi, være en sparringspartner for forbundets ledelse og legge til rette for at Dnmf fremstår som en tydelig samfunnsaktør.

Du bistår med utvikling, tilrettelegging og forming av budskap for å tydeliggjøre og fremme Dnmfs mål. Du er en pådriver for å oppnå Dnmfs strategiske målsettinger ved hjelp av politisk gjennomslag og synlighet i den offentlige debatten.

Dnmf er, og skal være, det viktigste fagforbundet og interesseorganisasjonen for maskinoffiserer og annet teknisk personell.

På vegne av våre medlemmer har vi store ambisjoner om å være en tydelig, konstruktiv og synlig aktør i samfunnsdebatten med stor gjennomslagskraft på vegne av våre medlemmer og i tråd med måldokument og handlingsplan. 
 

Arbeidsoppgaver:

·      Tilrettelegge og utforme budskap for å fremme Dnmfs målsettinger.

·      Innhente, forberede og sikre gjennomarbeidet grunnlag for politikkutvikling i tråd med vår strategi

·      Forberede innhold til debatter som Dnmfs ledelse skal delta i.

·      Formulere faglige innspill til politikk som støtter opp om vår strategi

·      Administrere, forberede og avlevere faglig innsikt og bidra til analyser for å støtte politikk og medieutspill.

·      Utarbeide pressemeldinger, briefing-notater og kronikker.

 

Kvalifikasjoner:

·      Politisk erfaring, herunder politikkutvikling og politisk gjennomslag.

·      Meget sterk skriftlig kompetanse på norsk og engelsk, med gode retoriske ferdigheter.

·      Stor forståelse for det å være arbeidstakerorganisasjon.

·      Bør ha erfaring med å jobbe med politisk toppledelse.

·      Kunne analysere det politiske landskapet, og bidra med strategisk og operativ innsikt til resten av organisasjonen.

·      God erfaring med kommunikasjon i sosiale medier.

·      Høyere relevant utdanning.

 

Personlige egenskaper vi ser etter:

·      Evner å tenke strategisk med en proaktiv tilnærming.

·      Er detalj- og kvalitetsorientert ved utarbeidelse av skriftlig materiale.

·      Evner å skrive klart, kortfattet og korrekt.

·      Er strukturert, og arbeider på en systematisk og ryddig måte.

·      Evner å analysere komplekse problemstillinger.

·      Forvalter tiden effektivt, er tilpasningsdyktig og fleksibel.

 Stillingen er plassert ved forbundets kontor i Maritimt Hus, Rosenkrantz gt. 15-17, 0125 Oslo.


Skriftlig søknad med CV sendes elektronisk innen 1. juni 2019.

Spørsmål vedrørende stillingen eller ønske om å vite mer om Dnmf, sjekk ut; www.dnmf.no eller ta kontakt med:

Administrerende direktør Hege- Merethe Bengtsson Tlf: 414 41 818, e-post: hmb@dnmf.no


Se også på finn.no: Samfunnskontakt og politisk rådgiver


Om Dnmf:

Det norske maskinistforbund er en partipolitisk uavhengig fagforening og interesseorganisasjon, for maskin- og elektrikeroffiserer og annet teknisk personell tilsluttet Unio. Dnmf organiserer medlemmer på sjø og land, i privat og offentlig sektor.
Dnmf organiserer om lag 6000 medlemmer som arbeider innenfor rigg, fisk, sjømatnæringen, fraktefart, innenriks og utenriksrederier, maritime lærere, brann og redningspersonell, tekniske stillinger innen sykehusdrift, forbrenningsanlegg, maritime skoler, rederidrift, installatører og reparatører. Som et av landets eldste fagforbund, stiftet 1902, sikrer Dnmf medlemmer innflytelse og medbestemmelse, på våre interesser og mål gjennom politisk arbeid og deltakelse i en rekke offentlige og private råd, stiftelser, komiteer, utvalg og råd både nasjonalt og internasjonalt.
Forbundets hovedkontor er Maritimt Hus i Oslo, der også de to øvrige sjømannsorganisa-sjonene og ITF holder til. Forbundet har også et avdelingskontor i Ålesund.