Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Linksadvokaten

Nytt fra advokaten

18.12.2017

* Stevning sendt Norled i aldersdiskrimineringssaken
* Medlem fikk erstatning i oppsigelsessak
* Rieber-dommen kommer i januar

Det var en fin uke på advokatens kontor i forrige uke. Vi har fått ut stevning mot Norled i aldersdiskrimineringssaken. 14 medlemmer står som saksøkere i saken og Dnmf er med som partshjelper. Stevning mot Fjord1 vil også bli vurdert i ukene som kommer.

Videre ble det inngått et utenrettsligforlik i en sak hvor det var usikkerhet med hensyn til om det forelå saklig grunn for oppsigelse. 

En krevende prosess for medlemmet gjorde at vedkommende ikke ønsket jobben tilbake, men kun erstatning. Medlemmet har nå fått en god erstatning, god attest og god referanse. Medlemmet er veldig fornøyd med løsningen slik den ble.

Det er godt når begge parter blir fornøyd, og skilles som venner, etter en langvarig og vanskelig prosess. En god attest og en god referanse er på mange måter viktigere enn erstatningssummen i en slik sak som dette. Nå kan medlemmet gå videre i livet, og legge saken bak seg.

Vi løser mange slike saker i løpet av året, og til sammen utgjør det mange penger som forbundet er med å sikre medlemmene.

Vi har fått melding fra dommeren i Rieber-saken om at dom i saken ikke vil foreligge før i januar 2018. Dom skal normalt avsies innen to uker etter hovedforhandlingens avslutning og er følgelig svært forsinket i dette tilfellet. Det er uvisst hva som er årsaken til forsinkelsen. Det kan være generelt store saksmengder ved domstolene eller at saken er svært kompleks og av prinsipiell karakter. Det er grunn til å tro at det kan være sistnevnte.
 
 

Ingvild Andrea Tellmann
Advokat i DNMF, mobil 934 30 360,
epost iat@dnmf.no