Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksStatoil-press-sosial-dumping

Statoils press på leverandørindustrien skaper sosial dumping

20.06.2016

​- Statoils skvising av underleverandørene på norsk sokkel bidrar til å forsterke nedgangskonjunkturene og til at arbeidsplasser og kompetanse forsvinner, sier generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson i Det norske maskinistforbund. Hun får støtte av Unio-leder Ragnhild Lied.

Bengtsson gir Kristelig Folkeparti ros for å reise debatt i Stortinget om måten Statoil utøver sitt eierskap på og gir samtidig honnør til Arbeiderpartiet for å ønske debatten velkommen.

Selv om hun har forståelse for Statoils behov for å gå gjennom og eventuelt senke kostnadene på sokkelen, mener hun at selskapet har gått altfor langt i å overføre belastningen for kostnadskuttene til leverandørindustrien. - Underleverandører i maritim sektor og offshorerederier som allerede har operert med små marginer, blir så presset at norske arbeidsplasser og norsk kompetanse står på spill nå og for fremtiden, påpeker Bengtsson.

Hun minner om at det er ikke krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i maritim næring på norsk sokkel. Når rederiene tvinges til å akseptere rater som ikke er lønnsomme for fremtiden, risikerer man at norske sjøfolk blir erstattet av arbeidskraft på lønninger det ikke er mulig å leve av i Norge. Dette er uakseptabelt i en næring som høster av våre felles naturressurser på norsk sokkel.

- Statoils samfunnsansvar må veie tyngre enn ansvaret for å fylle aksjonærenes lommebøker, sier Bengtsson og viser til Petroleumsloven som forutsetter av petroleumsressursene skal forvaltes på en måte som bidrar til sysselsetting i Norge. Dette må også gjelde flytende innretninger på norsk sokkel.

- Vi er bekymret for at de lave ratene og presset på rederiene skal vedvare og ytterligere bidra til sosial dumping. Olje- og energiminister Tord Liens vegring mot å gripe inn er oppsiktsvekkende. Han bør være klar over hvilke alvorlige konsekvenser Statoils politikk vil få for maritim næring på sikt. Bengtsson krever økt aktivitet på sokkelen til rater som er bærekraftige og som muliggjør norskbosatt arbeidskraft på skipene som opererer på norsk sokkel.