Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksSjofolk-kan-soke-om-premie-fra-sjomannsfondet

Sjøfolk kan søke om premie fra "kølafondet"

01.02.2016

​Norges Rederiforbunds sjømannsfond deler hvert år ut 8000 kroner til sjøfolk med minst 30 års fartstid. Fyller du kvalifikasjonene for å søke? Les mer om kriteriene og last ned søknadsskjema her.

For at premie fra dette fond skal kunne oppnås, må følgende kvalifikasjoner oppfylles:

Søkeren må være norsk, ha fylt 62 år senest 1. juli det året man søker, og ha en samlet fartstid på minst 30 år med norske skip, vanligvis beregnet til 288 mndr. effektiv fartstid og for hvalfangere 240 mndr.

Ved fartstidens beregning skal en ta med all fart, såvel mønstret som umønstret, utenriks som innenriks med registreringspliktig norsk fartøy på 200 bruttotonn og derover og skipstjeneste til orlogs som ikke utføres i egenskap av fast ansatt offiser eller underoffiser. Fart med hvalfanger skal regnes med. Tjeneste på fangst- og fiskefartøyer medregnes hvis man ellers har minst 15 års utenriksfart og for øvrig fart over lengre avstander. Fartstiden må legitimeres.

F.o.m 2006: Søkerne vil nå få utbetalt et engangsbeløp på kr. 8.000,-. Premien er skattepliktig. Det kan bare søkes én gang.

Tidligere søkere, som har fått utbetalt etter ”gammel” ordning (kr. 2000,- over 4 år), og som ikke har fått beløpet 4 ganger, kan ta kontakt med Norges Rederiforbund for å få tilsendt eget skjema, tlf. 22 40 15 00. NB: Har man mottatt noe i den gamle ordningen, kan man ikke søke om kr. 8.000 etter den nye ordningen.

Premien vil bli utbetalt i mai/juni.

Vær oppmerksom på følgende:

1. Søknadsfristen er 1. mars 2014.

2. Fartstiden beregnes ved å legge sammen de enkelte år, der søkeren har fart en vesentlig del av året. Fartstidskravet vil stort sett svare til en effektiv fartstid av minst 24 år for alminnelige sjøfolk og for hvalfangere minst 20 år eller at de har vært knyttet til hvalfangsten 36 sesonger.

3. Når det gjelder redningsskøytenes besetning, må disse ha 15 års dokumentert utenriksfart og minst 15 år med redningsskøyter for å få premie.

4. Den tiden en aktiv kaptein eller maskinist tilser skip og/eller dets maskin under bygging, prøver, reparasjoner osv. regnes med i fartstiden. Derimot regnes ikke som fartstid rederienes fast ansatte inspektørers tjenestetid.

5. Som attestasjon av fartstiden godtas bevitnelse av troverdige folk på stedet, hvis sjøfartsbok og andre papirer ikke kan skaffes.

6. Sjøfolk som har hyre utelukkes ikke fra å få premie, hvis de oppfyller betingelsene.

7. Det innskjerpes at skjemaene må fylles nøyaktig ut. Husk fødsels- og personnummer.

8. Man behøver ikke lenger legge ved skattekort, da opplysningene hentes elektronisk fra Skatteetaten. – Husk å oppgi personnummer.


Søknadsskjema