Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksReglene-om-sjømannsfradrag-behov-for-endringer

Reglene-om-sjømannsfradrag-behov-for-endringer

27.05.2020

​​

Kystrederiene, Norsk Sjømannsforbund, Det Norske Maskinistforbund, Det Norske Sjøoffisersforbund, LO og Unio, vil med dette be Finansdepartementet om at det foretas en endring i regelsettet om fradrag for sjøfolk (det såkalte sjømannsfradraget).

Vi anmoder om opphevelse av det krav til utseilt distanse (heretter benevnt distansekravet) som et fartøy under dagens regelsett må oppfylle for at sjøfolkene om bord på fartøyet skal være berettiget til sjømannsfradrag. Under punkt 2 nedenfor redegjøres det nærmere for dette kravet, herunder for hvordan kravet har blitt forstått under skatteforvaltningspraksis.

Bakgrunnen for anmodningen er i korthet at nærskipsfarten har endret karakter på en måte som, for dominerende segmenters del, gjør det vanskelig å møte distansekravet slik dette nå forstås av skattemyndighetene. Dermed blir fradraget avskåret for sjøfolk, som i henhold til de hensyn som bestemmelsene om sjømannsfradrag bygger på, burde vært berettiget til det.

​En opphevelse av dagens distansekrav er ikke bare nødvendig av hensyn til sjøfolkene, men også av hensyn til rederiene – idet rederienes rett til refusjon under tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk (heretter benevnt nettolønnsordningen) er betinget av at de ansatte på fartøyene er berettiget til sjømannsfradrag. Konsekvensen av at visse fartøystyper har vansker med å oppfylle distansekravet blir dermed at de aktuelle rederiene får sterkt svekket sin konkurranseevne – noe som igjen svekker sjøfolkenes interesser.Mer informasjon, kontakt:
Administrerende direktør
Hege-Merethe Bengtsson
E-post: hmb@dnmf.no
Telefon: +47 24 14 83 79
Mobil:     +47 414 41 818

Politisk rådgiver og samfunnskontakt
Jørgen Ringen Andersen
E-post: jra@dnmf.no
Mobil​: +47 975 44 641​