Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksNye-regler

Nye regler

12.08.2016

​Sjøfartsdirektoratet har gitt ut en rekke rundskriv som vesentlig berører våre medlemmer i alle fartsområder.

Fartstidsberegning og riktig oversettelse
Nytt rundskriv (RSR) - Endring i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Endringen innebærer at opptjening av fartstid endres fra dagens ordning fra dag til dag til å gjelde fra time til time. Er en i tjeneste 12 timer i døgnet vil dette gi effektiv fartstid på 2,35 dager fartstid (se formelen i RSR) I tillegg er det gjort endringer i tabell A-III/2 for å få en korrekt oversettelse og sammenheng med resten av konvensjonen slik at maskinsjef og 1. maskinist nå får korrekt ansvarsforhold, LEDE arbeidet -  ikke utføre det. Det er også gjort endringer i tabell A-III/6 og A-III/7 for å få en samlet begrepsbruk i forskriften. Last ned utregningsark.
Les mer

Opphevelse av forskrift om risikoanalyse for ro-ro passasjerskip i innenriksfart
Sjøfartsdirektoratet opphever forskrift 5. november 1999 nr. 1167 om risikoanalyse for ro-ro passasjerskip i innenriks fart  Last ned rundskrivet som pdf

Transport av offshore-relaterte skadelige og farlige flytende laster i bulk mellom offshorebaser på norskekysten
Formålet med dette rundskrivet er å gi informasjon om Sjøfartsdirektoratets praksis for dispensasjoner til skip hvor det er ønskelig å føre begrensede mengder offshore-relaterte skadelige og farlige flytende laster i bulk mellom offshorebaser på norskekysten Last ned rundskrivet som pdf

Maskinassistenter
Nytt rundskriv (RSV) - Om overgangsordning for maskinassistenter på fiske- og fangstfartøy som har tjenestegjort i stilling som 1.maskinist, og om fornying av kvalifikasjonsbeviset på grunnlag av godkjent fartstid og gjennomgått godkjent sikkerhetsopplæring  Les mer

Odd Rune Malterud
Fagsjef
orm@dnmf.no