Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksLerling-som-motormann

Lærling som motormann

26.08.2015

​DNMF får stadig henvendelser fra maskinsjefer som er bekymret for innenriksrederienes tolkning av STCW-konvensjonen.

I dette tilfellet bruker de kvalifikasjonsforskriften § 43 - Ferdighetssertifikat motormann - slik at en lærling etter 6 måneder fartstid får utestedet et "Ferdighetssertifikat motormann" og bruker så disse lærlingene i motormannstillinger.

§ 43 sier følgende:
(1) Sjøfolk som skal være motormann på sjøgående skip med framdriftskraft 750 kW eller mer skal ha ferdighetssertifikat motormann eller kompetansesertifikat maskin.
(2) Ferdighetssertifikat motormann kan utstedes til den som er fylt 18 år, oppfyller kravene til å få ferdighetssertifikat maskinvakt etter § 42 og i tillegg har dokumentert kompetanse i henhold til vedlegg IV tabell A-III/5 og har enten minst 12 måneders fartstid i maskinavdeling på skip eller minst seks måneders fartstid i maskinavdeling på skip som ledd i en godkjent opplæring. Opplæring etter siste alternativ skal dokumenteres i godkjent opplæringsbok.

Om en ser på den engelske originalteksten direkte oversatt så står det følgende:
Tabell A-III/5
Spesifikasjon av minstenormer for kompetanse som mannskap som motormann i et bemannet maskinrom eller som motormann som skal utføre plikter i et periodevis ubemannet maskinrom
Opplæring og bedømmelse for ferdighetssertifikat motormann tabell A-III/5

Regel III/5
Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som mannskap som motormann i et bemannet maskinrom eller som motormann som skal utføre plikter i et periodevis ubemannet maskinrom.

Alle motormenn som gjør tjeneste på sjøgående skip som drives av hovedmaskineri med framdriftskraft på 750 kW eller mer, skal har behørig sertifikat. Alle som søker om sertifikat skal ha fylt 18 år, oppfylle kravene til erverv av sertifikat som mannskap som inngår i vakten i et bemannet maskinrom eller som skal utføre plikter i et periodevis ubemannet maskinrom, samtidig som vedkommende er kvalifisert til å gjøre tjeneste som mannskap som inngår i maskinvakten, ha godkjent fartstid i maskinavdelingen på: minst 12 måneder, eller minst 6 måneder og ha fullført godkjent opplæring, og oppfylle de normene for kompetanse som er angitt i avsnitt A-III/5 i STCW-koden. Her ser en at ordlyden er forskjellig. I den norske står det "Sjøfolk som skal være motormann", i den engelske "Alle motormenn som gjør tjeneste". I tillegg kreves det fullført godkjent opplæring, mens i den norske står det som et som ledd i en godkjent opplæring, som da er tolket at er en begynt på opplæringsboka og har tjenestegjort i 6 måneder så kan ferdighetssertifikat motormann utstedes og vedkommende kan mønstre motormann.

Dette er ikke riktig, for å få "Ferdighetssertifikat motormann" må en ha både 6 måneder effektiv fartstid og fullført godkjent opplæring, men en trenger ikke å ha fagbrevet.

Odd Rune Malterud
Fagsjef
orm@dnmf.no