Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksKritiske-tall-for-sysselsettingen-i-maritim-næring

Kritiske tall for sysselsettingen i maritim næring

27.04.2020

Nok en gang rammes maritim næring hardt av et fall i oljeprisene, noe som vil kunne få store konsekvenser både for verdiskapingen og sysselsettingen i næringen. Dette kommer frem i en ny rapport fra Menon Economics. Det norske maskinistforbund (Dnmf) etterlyse​r flere tiltak som vil bidra til at vi kan holde hjulene i gang og folk i arbeid.

Rapporten «Oppdaterte prognoser for maritim næring i lys av korona og oljeprisfall» ble publisert i dag. Dnmf har vært med å finansiere undersøkelsen som er utført av Menon Economics på bestilling fra Maritimt forum. Rapporten viser at maritim næring vil gå en vanskelig tid i møte.

-Dette så vi komme. Vårt hovedfokus har gjennom hele krisen vært å sikre våre medlemmer tilgang til arbeid både i dag og i fremtiden. Denne rapporten viser at næringen har behov for kraftige og treffende tiltak som bidrar til å opprettholde aktiviteten og holde folk i arbeid, sier administrerende direktør i Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson (bildet).

Rapporten presenterer tre ulike scenarioer for hvordan næringen vil påvirkes av krisen. Hovedscenarioet viser en nedgang på 15 500 ansatte i maritim næring fra 2019 til 2022. Dette rammer også sjøfolkene i den maritime næringen, og Dnmf ser dette allerede i dag gjennom økning i permitteringer.

- Rapporten bekrefter alvoret i situasjonen vi nå står i, og det viser at det haster å gjennomføre kraftfulle motkonjunkturtiltak, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan i en pressemelding.

Krisen rammer en næring som så vidt har stablet seg på bena etter det forrige oljekrisen. Nå er Dnmf opptatt av at regjeringen ikke gjør de samme tabbene som sist. Denne gangen finnes det ingen unnskyldninger for ikke å iverksette de rette tiltakene tidlig. Dnmf er opptatt av at regjeringen jobber aktivt for å hindre kutt som rammer aktiviteten på norsk sokkel og i norske farvann. Regjeringen må fremme tiltak som sikrer at ​sjøfolk bosatt i Norge har tilgang på og like muligheter til å konkurrere om arbeidsplassene. Bare slik kan vi bevare den unike kompetansen vi har bygget opp innen norsk maritim næring.

-Nå må politikere vise at de har lært av det som skjedde mellom 2014 og 2017. Det må​ investeres i aktivitet, ikke kuttes! Næringen trenger umiddelbare tiltak som styrker likviditeten og tilgang på kapital, som igjen kan investeres i å opprettholde og skape ny aktivitet på norsk sokkel og i norske farvann. Denne aktiviteten er helt avgjørende for å holde folk i arbeid, og for å utvikle nye arbeidsplasser for fremtiden, sier Bengtsson.

Rapporten spår en nedgang på 15 % i sysselsettingen i rederiene. Dette knytter seg særlig til offshorerederiene. Dette skjer samtidig som andre deler av næringen rammes hardt av koronapandemien, særlig turisme og passasjertransport. Dnmf mener regjeringen må angripe dette med tiltak som styrker konkurranseevnen til sjøfolk bosatt i Norge, og som sikrer tilgang på arbeid.

-Denne gangen kan de ikke sitte på bakbena. Regjeringen må få fortgang på prosesser som sikrer konkurransekraften til sjøfolk bosatt i Norge, og få på plass tiltak som hindrer permitteringer og i verste fall oppsigelser. Eksempelvis er de nødt til å se nettolønnsordningens begrensninger, og utvikle denne til å treffe bedre, avslutter Bengtsson.  ​

Les hele rapporten her.​


Kontakt:

Administrerende direktør
Hege-Merethe Bengtsson
 
E-post: hmb@dnmf.no
Telefon: +47 24 14 83 79
Mobil:     +47 414 41 818​​