Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksKS-forhandlingene-er-i-gang

KS-forhandlingene er i gang

23.04.2015
– Skal kommunene få den kompetansen de trenger for å løse sine oppgaver, må høyere utdanning gi bedre lønn, sa Unio kommunes forhandlingsleder, Ragnhild Lied ved oppstarten av tariffoppgjøret i KS-sektoren i dag.

Mellomoppgjøret i år må bidra til at lønnsgapet ikke øker ytterligere. 
– Unio erkjenner at det ikke er rom for de store tilleggene i år, utover de lønnstilleggene som allerede er avtalt for 2015, men vi forventer at arbeidsgiverne tar et krafttak for bedre lønn i 2016, sier Lied.

Økende lønnsgap
Landet står foran store omstillinger og viktige reformer, ikke minst i kommunal sektor. Verdiskapingen i kommunene er avgjørende for den samlede verdiskapingen i samfunnet. En kunnskapsbasert og omstillingsdyktig kommunal sektor er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv. 

Lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i kommunal sektor og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er svært stor og økende.

Nytt lønnssystem
Det ble allerede i hovedoppgjøret i 2014 avtalt sentrale lønnstillegg som skal gjelde fra 1.5.2015 og et nytt lønnssystem som skal gjelde fra 1.5.2015

Unio krever at det partssammensatte utvalget som utredet et nytt lønnssystem for KS-området videreføres for å følge opp implementeringen av dette systemet. Utvalget må i tillegg utrede forslag til justeringer av systemet foran hovedtariffoppgjøret i 2016.  Les hele kravet fra Unio til KS her. 

 

Partene har frist til midnatt 30. april på å komme til enighet. Forhandlingssjef Rune Johnsrud (rj@dnmf.no) sitter i forhandlingsutvalget for DNMF.