Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksInformasjon-til-sjøfolk-om-Sjømannsfondet-av-1918

Informasjon til sjøfolk om Sjømannsfondet av 1918

08.01.2015
​Sjøfolk med lang fartstid kan søke om premie fra Sjømannsfondet 1918. Premien deles ut hvert år i mai/juni. Søknadsfrist er 1. mars.
Norges Rederforbunds Sjømannsfond av 1918 deler hvert år ut en premie på kr. 8.000 til sjøfolk med 30 års fartstid. Fondet ble opprettet ved at norske skipsredere skjenket sine andeler av Krigsforsikringens overskudd til et fast fond til minne om norske sjøfolks innsats i krigen 1914-1918. Premien skal være en påskjønnelse for lang og tro tjeneste. Fondet kalles populært blant sjøfolk for ”Kølafondet”. I 2013 ble 168 sjøfolk tildelt premie fra fondet, i 2014 var det 126 mottakere.

Kvalifikasjonskrav
Det stilles visse krav om søkers alder, fartstid, fartstype og fartøystørrelse. Disse opplysningene ligger vedlagt i dokumentet ”Kvalifikasjonskrav”.

Premien er skattepliktig, men man behøver ikke lenger legge ved skattekort, da opplysningene hentes elektronisk fra Skatteetaten. Fullstendig personnummer må oppgis. Premien utbetales kun én gang, man kan altså ikke søke flere ganger.

Søknaden skal ikke skal sendes til Sjømannsfondsstyret direkte, men innleveres til den lokale sjømannsforening eller rederiforening innen 1. mars. Foreningene bes om å gjennomgå søknadene og sende disse til Sjømannsfondets kontor innen 15. mars. Finnes ingen slik forening på stedet, kan søknaden evt. sendes gjennom NAV.

Søker må fylle ut alle felt i søknaden og legge ved nødvendig dokumentasjon for fartstiden; kopi av fartsbok eller oversikt fra Pensjonstrygden for Sjømenn.

Søknadsskjemaet og ”Kvalifikasjonskrav” kan også lastes ned fra www.legatsiden.no (skriv Sjømannsfond i søkefeltet).

Tidligere søkere, som har fått utbetalt etter ”gammel” ordning (kr. 2000,- over 4 år), og ikke har fått beløpet 4 ganger, kan ta kontakt med Norges Rederiforbund for å få tilsendt eget skjema, tlf. 22 40 15 00. Det er ikke mange som nå har noe til gode i denne ordningen. NB: Har man mottatt noe i den gamle ordningen, kan man ikke søke om kr. 8.000 etter den nye ordningen. 

Søknadene behandles bare én gang i året. Det er derfor viktig at søkerne bare søker i perioden januar til mars.

Hvis samlet inntekt ikke overstiger ca. kr. 206.000,- pr. år, kan det senere år søkes om bidrag av Norges Rederiforbunds Hjelpefond. Søknader sendes på eget skjema (se www.legatsiden.no ) innen 1. oktober. Kopi av siste års ligningsattest må vedlegges. Det stilles ikke strenge krav om fartstid, men det må gis utfyllende opplysninger om hvorfor man har behov for bistand.