Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksHoringsuttalelse-om-sjotrafikkforskriften

Høringsuttalelse om sjøtrafikkforskriften

21.08.2015

​Sjømannsorganisasjonene har skrevet en felles uttalelse til forslaget til forskrift om sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann.

Høringsuttalelse sjøtrafikkforskriften
 
Vi viser til høringsbrev av 30. april i år angående forslag om forskrift om sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann mv. Sjømannsorganisasjonene i Norge har følgende kommentarer til høringen:

§ 6 krever at skipsføreren eller den som fører kommandoen i hans sted på et fartøy må kunne kommunisere på skandinavisk eller engelsk dersom fartøyet ikke bruker los. Vår oppfatning (også i losutvalget) var at hovedregelen må være at innenfor tjenesteområdet til en VTS bør man kunne kommunisere på skandinavisk. Grunnen til det er at VTS-ene er plassert der de ligger for å redusere risiko i områder med forhøyet risiko. Ved å innføre kommunikasjon på et språk som sannsynligvis ikke er morsmålet til noen av de involverte (engelsk) fjerner man en del av risikoreduksjonen.

§ 10 pålegger fartøy som bruker sjøtrafikksentralens tjenesteområde lytteplikt på sjøtrafikksentralens VHF-kanaler. Man har også lytteplikt på kanal 16, og dette forholdet bør avklares. Det er mange fartøyer som er dekket av forskriften som ikke er pålagt å ha utstyr som muliggjør lytting på to kanaler, så etter vårt syn bør det det være et krav at VTS-en holder vakt på kanal 16 for fartøyer innenfor tjenesteområdet.

Videre viser vi til tidligere innspill som Norsk Sjøoffisersforbund har gitt i prosessen om spesifikke seilingsbestemmelser i Sandefjordsfjorden, bl.a. forbundets brev til Kystverket av ultimo februar 2014. Vi mener det er nødvendig å regulere passeringssituasjonen inn/utseiling Sandefjord havn. DNV rapporten «Analyser av seilingsbestemmelser i utvalgte farvann» viser at passering er teknisk mulig. Imidlertid tar ikke rapporten hensyn til avvik fra seilasplanen, noe som erfaringsmessig ofte skjer til sjøs. Legges DNV-rapporten til grunn alene vil sikkerhetsmarginer ved inn/utseiling derfor ikke være hensyntatt, noe som etter vårt syn vil være uforsvarlig fra et sikkerhetsmessig ståsted.Vi stiller oss også undrende til at det ikke er utarbeidet et alternativ fra Tranga og sydover og at ikke seilingsrestriksjoner er foreslått. Vi stiller gjerne vår kompetanse til disposisjon for å delta i et videre arbeid i denne saken og minner om at vi har en rekke medlemmer som daglig seiler i disse farvannene som er opptatt av tiltak for å sikre en sikker seilas.


Terje Hernes Pettersen

Leder av sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat