Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksHoringsuttalelse-om-driftsadgang-for-NIS-skip-pa-Svalbard

Høringsuttalelse om driftsadgang for NIS-skip på Svalbard

19.06.2015

​- En åpning for bruk av det norske flagget gjennom NIS-registrering legitimerer også at det er akseptabelt for norske myndigheter at næringen bruker lønnsvilkår som er uforenelig med å være bosatt i Norge, skriver sjømannsorganisasjonene i en felles høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet. - Det er beklagelig at departementet ikke tok opp dette temaet i Fartsområdeutvalget.

Høring: Forslag om forskriftsendringer som gir NIS-registrerte passasjer- og lasteskip driftstilgang på Svalbard


Sjømannsorganisasjonene i Norge har mottatt ovennevnte forslag til høring av Nærings- og fiskeridepartementet.

Innledningsvis beklager vi at departementet ikke tok opp dette temaet i Fartsområdeutvalget. Utvalget jobbet med nettopp spørsmålet om oppmykning av fartsområder parallelt som departementet/Sjøfartsdirektoratet konkluderte med at Svalbard var norsk havn og iverksatte en overgangsordning sommeren 2014, som vi da la til grunn var midlertidig.
 
Når det gjelder det materielle innholdet så mener vi forslaget vil svekke NOR og føre til tap av norske arbeidsplasser.

Forskjellen mellom NOR registeret og NIS registeret for rederiene er lønns- og arbeidsvilkår for mannskapene. På NIS registrerte skip er det gitt en åpning for bruk av mannskap på lønnsavtaler som det ikke er mulig å leve av med bostedsadresse i Norge.

Det eneste kravet til et norsk innhold på skipene var frem til EØS avtalen kravet om norsk kaptein. Nå er kravet at kapteinen skal være bosatt i EØS-området og det kan gis dispensasjon fra kravet.

De fleste NIS-registrerte skip har slik sett ingen eller meget begrenset sysselsettingsvirkning i Norge.

Rederiene bidrar i begrenset grad til felleskapet ved at de ikke betaler skatt og kun er pålagt en lav skatt på tonnasjen.

Hensikten med fartsområdebegrensningene i NIS-registeret er å ikke underminere det ordinære norske registeret. Det er det norske ordinære registeret som har lønns- og avtalevilkår på et nivå som gjør det mulig å bo og leve i Norge.

En åpning for bruk av det norske flagget gjennom NIS-registrering legitimerer også at det er akseptabelt for norske myndigheter at næringen bruker lønnsvilkår som er uforenelig med å være bosatt i Norge.

Sjømannsorganisasjonene mener departementets begrunnelse for å tillate bruk av NIS-registrering på Svalbard ikke styrker den norske maritime klyngen.

Åpning for bruk av lønns- og arbeidsvilkår som krever rekruttering fra andre land og som oftest andre kontinenter i verden, svekker grunnlaget for at nordmenn kan arbeide i næringen på Svalbard.

Nordområdene kommer til å bli veldig viktig i årene framover. Her ligger det et stort potensial for norske arbeidsplasser til sjøs. Det er meget uheldig dersom veksten i arktiske strøk og utnyttelsene av ressursene der ikke skal gjøres ved bruk norske sjøfolk.

 

Med vennlig hilsen

Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat

Terje Hernes Pettersen

Leder

 

Foto: Kjell Hauso