Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksHoringsuttalelse-Endring-av-tollforskriftens-proviantregler

Høringsuttalelse: Endring av tollforskriftens proviantregler

23.06.2015

- Regelendringene som nå foreslås endret er gjort ene og alene for å tilfredsstille behovet til en enkelt aktør, nemlig det danske rederiet Fjordline.  Det er for oss uforståelig og helt uakseptabelt at en utenlandsk reder, som ikke genererer norske sjøarbeidsplasser og ikke følger norske lønnsvilkår, skal være viktigere å tilfredsstille enn norsk nærskipsfart og gjøres på bekostning av norske arbeidsplasser, skriver sjømannsorganisasjonene i en felles høringsuttalelse til Toll- og avgiftsdepartementet.

Høringsuttalelse: Endring av tollforskriftens proviantregler

Vi viser til høringsbrev fra Toll- og avgiftsdirektoratet datert 4. juni 2015.

Sjømannsorganisasjonene i Norge har lenge vært tilhengere av å vri mer av godstrafikken over fra vei til sjø. Et bredt flertall på Stortinget har også denne målsettingen. Realitetene er dessverre at målsettingen i liten grad har blitt oppfylt. En av grunnene til at man ikke klarer å vri mer gods over

på sjøtransport, er at denne næringen i langt større grad enn lastebiltransport er avgiftsbelagt. Sjøtransportens infrastruktur er brukerfinansiert av næringen i langt større grad enn veitransporten, og de siste årene har avgiftene og gebyrene for sjøfarten økt. I dag har sjøtransporten over 20 avgifter, gebyrer og vederlag å forholde seg til. Til sammenligning har veitransporten kun syv. I Sundvollen-erklæringen heter det at regjeringen skal «sørge for et gebyr- og avgiftsregime som styrker nærskipsfarten» og uttaler også at den vil «gå gjennom avgiftene, lovverket og ansvarsfordelingen for nærskipsfarten og fremme forslag om reduksjoner og forenklinger».

Regjeringen begynner etter vår oppfatning i riktig ende når den nå foreslår å endre avgiftsregimet til sjøs. Problemet er at det er feil avgiftsregime den foreslår endringer i. Utfordringene på avgiftsnivået til nærskipsfarten ligger ikke i tollreglene.

Toll- og avgiftsdirektoratets forslag vil ifølge forslaget «stimulere norsk næringsliv».  Det er mulig norske skipshandlere styrkes av forslaget, men ikke norske rederier, og det vil i alle fall ikke «stimulere» norske  arbeidsplasser til sjøs. Regelendringene som nå foreslås endret er gjort ene og alene for å tilfredsstille behovet til en enkelt aktør, nemlig det danske rederiet Fjordline.  Det er for oss uforståelig og helt uakseptabelt at en utenlandsk reder, som ikke genererer norske sjøarbeidsplasser og ikke følger norske lønnsvilkår, skal være viktigere å tilfredsstille enn norsk nærskipsfart og gjøres på bekostning av norske arbeidsplasser.

Vi ber derfor Regjeringen om å skrinlegge forslaget som nå er sendt på høring.

Med vennlig hilsen

Terje Hernes Pettersen
Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat
Leder

Høring om pågående endring av tollforskriften vedrørende provianteringsregler