Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksHer-er-grunnlagstallene-for-hovedoppgjoret-2016

Her er grunnlagstallene for hovedoppgjøret 2016

22.02.2016

Det tekniske beregningsutvalget la 22. februar fram sin foreløpige rapport. Rapporten gir en oversikt over lønnsvekst, prisvekst, inntekter og konkurranseevne i 2015. Disse tallene danner grunnlaget for inntektsoppgjøret i 2016.

​De foreløpige tallene fra teknisk beregningsutvalg anslår den gjennomsnittlige årslønnsveksten til lønnstakere fra 2014  til 2015 til 2,8 prosent. Årslønnsveksten i 2015 i de største forhandlingsområdene anslås til i et gjennomsnitt om lag 3 prosent. Årslønnsveksten varierte fra 2 ½ til 3,3 prosent i de store forhandlingsområdene, mens lønnsveksten i finanstjenester (bank og forsikring) er anslått til 4,2 prosent.

Lønnsoverhenget til 2016 anslås i gjennomsnitt til om lag 0,7 prosent i de største forhandlingsområdene. For hovedområdene varierer anslagene fra ½ prosent for ansatte i staten og i Spekter-virksomheter til 1,2 prosent i finanstjenester.

Øvrige tall fra februar-rapporten:
  • Konsumprisveksten fra 2015 til 2016 anslås til om lag 2 ½ pst. I 2015 var prisveksten 2,1 pst.
  • Samlet lønnsvekst fra 2014 til 2015 for arbeidere og funksjonærer i industrien 2 ½ pst. Lønnsveksten for industrifunksjonærer og industriarbeidere hver for seg er også anslått til 2 ½ pst .
  • Årslønnsveksten i 2015 i staten anslås til 2 ¾. Overhenget til 2016 i det statlig tariffområde er beregnet til ½ pst.
  • I kommunene inkl. undervisningssektoren er årslønnsveksten i 2015 anslått til 3 ¼ pst. For undervisningspersonell i kommunesektoren er lønnsveksten anslått til 4 pst. For kommunesektoren eksklusiv undervisningspersonell er lønnsveksten beregnet til 3 ¼ pst.
  • Overhenget til 2016 i kommunesektoren samlet og for undervisningspersonell er begge beregnet 2/3 pst.
  • Konflikten i KS-området i 2014 bidro til en nedgang i samlet lønnsvekst i 2014 og økt lønnsvekst i 2015. Dette skyldes forskjøvet virkningstidspunkt for tarifftillegget (se tall i fotnote i tabell under).
  • For helseforetakene i Spekter anslås lønnsveksten fra 2014 til 2015 til 2 ¾ pst. Overhenget til 2016 er beregnet til ½ pst.
  • Lønnsveksten i finanstjenester (forretnings- og sparebanker og forsikring) er beregnet til 4,2 pst fra 2014 til 2015. For Virke-bedrifter i varehandelen er lønnsveksten i 2015 beregnet til 3,3 pst
Endelig rapport fra TBU vil foreligge i slutten av mars.

Tabell 1: Beregnet årslønnsvekst, glidning og overheng

Gj.snittlig årslønnsvekst

​ 

Årslønn 2014

Overheng til 2016

Glidning

10-15

13-14

14-15

14-15

Gj.snitt11-15

Industri i alt i NHO-bedrifter3,73,32 ½    538 7001  
 - industriarbeidere3,53,02 ½    431 1001  1 ¼  1,7
 - industrifunksjonærer3,83,22 ½   669 5001    1 ¼      2,1
Varehandel Virke-bedrifter3,5 3,53,3457 7000,71,51,4
Finanstjenester4,32,94,2659 3001,22,62,3
Statsansatte3,63,4 2 ¾  524 300 ½ ¾  0,6
Kommuneansatte13,73,23 ¼    462 0002/3 ½      0,6
 -undervisningspersonell13,62,34   507 2002/31/3 0,3
 -øvrige ansatte i kommunene13,83,73 ¼  447 8002/3½  0,7
Spekter Helse3,53,42 ¾  523 900½  0 0,1
Øvrige Spekter-bedrifter3,63,32 ¾   492 100      ½¼ 0,2

Kilde: Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene tabellene 1.1, 1.3, og 1.4 (februar-rapporten 2016)

1: På grunn av konflikten i 2014 ble virkningstidspunktet for tarifftillegget forskjøvet for de som var i konflikt. Dette trakk årslønnsveksten i 2015 opp med 0,2 prosentpoeng i hele kommunesektoren og med 0,9 pst for undervisningspersonell.


Les pressemeldingen fra TBU her.
Grunnlaget for inntekstoppgjørene 2016.