Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksGrunnlaget-for-inntektsoppgjørene-ved-mellomoppgjøret-2015

Grunnlaget for inntektsoppgjørene ved mellomoppgjøret 2015

25.02.2015
Det Tekniske beregningsutvalget (TBU) la forrige mandag 16. februar ut sin foreløpige rapport, som viser hvordan blant annet lønns- og prisvekst, inntekter og konkurranseevne har vært i 2014. Dette danner grunnlaget for inntektsoppgjøret i 2015.

2015 er et mellomoppgjør hvor det primært bare blir forhandlet om lønn og lønnstillegg.

Prisstigningen fra 2013 til 2014 målt ved konsumprisindeksen, ble på 2 %. Dette er litt lavere enn det som ble lagt til grunn under forhandlingene i fjorårets hovedoppgjør. Med en gjennomsnittlig lønnsvekst på ca. 3 % i 2014, ble det reallønnsøkning for de aller fleste grupper av arbeidstakere.

Prisutviklingen i Norge fra 2014 til 2015 anslås av TBU til 2 ¼ %.

Lønnsveksten hos Norges handelspartnerne anslås fortsatt å ligge på rundt 2 %.

Samlet lønnsvekst fra 2013 til 2014 for arbeidere og funksjonærer i industrien anslås til 3 ¼ %.

I statlig sektor anslås også årslønnsveksten til 3 ¼ %, mens i kommunal sektor anslås årslønnsveksten noe lavere (ca. 3 %) på grunn av lærerstreiken i 2014.

For de fleste av DNMFs medlemmer har den gjennomsnittlige årslønnsveksten ligget godt over de tallene TBU operer med.

Årslønnsveksten i TBU-rapporten tar hensyn til både overheng og glidning.

For de fleste medlemmene (foruten offentlig sektor) i DNMF tas det ikke hensyn til overheng og glidning. Derfor kan det lønnstillegget DNMFs medlemmer fikk i sentralt og lokalt tillegg i fjor, ha resultert i en langt høyere årslønnsvekst.

I tillegg kommer endringer i kostpenger, andre sosiale goder etc.

Den endelige TBU rapporten vil foreligge 31. mars, og da med desimaltall.


Pressemeldingen fra TBU kan leses her
.
Rapporten i sin helhet kan lese her.

 

Rune Johnsrud

Forhandlingssjef

rj@dnmf.no


TARIFF 2015.jpg