Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksForhandlinger-fiskeri-streikebidrag

Forhandlingene med Fiskebåt og streikebidrag ved eventuell streik

06.10.2016
Tirsdag 13. september 2016 startet sjømannsorganisasjonene NSF, NSOF og DNMF hovedforhandlingene med Fiskebåt om revisjon av overenskomsten. Forhandlingene stoppet opp allerede samme ettermiddag med enighet om å ta pause i forhandlingene. Det er enighet om å nedsette et engere utvalg, som skal jobbe videre med forhandlingene.

Medlemmene i fiskeflåten tjener over gjennomsnittet i forhold til andre grupperinger. Samtidig som hyren kun er en del av den totale lønnen. Dette varierer også mye, da det i trålerflåten utgjør 10-15% av totallønnen, mens det i ringnot utgjør 30-35% av totalønnen. Det er lotten som utgjør mesteparten av lønnen. Denne er variabel og er i dag forholdsvis høy på grunn av gode tider i firskerinæringen.

Streikebidrag fastsettes til nettolønn (netto tapt inntekt). Dersom streik iverksettes i områder der DNMF leier tariffavtale (f.eks. Funksjonæroverenskomsten), fastsettes streikebidraget i samråd med utleier. Medlemmer som blir permittert som følge avlovlig arbeidskamp omfattes også av streikebidragets innretning.

Det er vanskelig å beregne dagsats for lønn i fiskerifiskerinæringen i forhold til andre næringer, som har en mer eller mindre fast månedslønn.

Fiskebåt har likelydende krav i 2016, som de hadde i 2015. Det er derfor stor sannsynlighet for at det blir brudd i disse forhandlingene.Denne saken har et stort engasjement blant medlemmene i alle tre forbund, og det er blitt sagt at ingenting har engasjert mer i fiskeri.

I overenskomstens del lll "vedlegg og protokolltilførsler" Vedlegg l Avløserordning punkt 4, 3. Og 4. Ledd står følgende:

  • For maskinsjefen garanterer rederiet en minstelønn på kr. 42.812,- pr. måned i 12 måneder, det vil si kr. 513.744,- pr. år forutsatt 6 måneders tjenestetid.
  • For 1. maskinisten garanterer rederiet en minstelønn på kr. 35.152,- pr. måned i 12 måneder, det vil si kr. 421.824,- pr. år forutsatt 6 måneders tjenestetid.
  • Dette tilsvarer dagsatser på kr. 1.474,- for maskinssjefen og kr. 1.210,- for 1. maskinisten. Det er ca. 200 yrkesaktive medlemmer innenfor fiskeri.

 

I forbindelse med DNMFs forbundsstyremøte 29. september 2016, behandlet forbundsstyret denne saken om streikebidrag på området fiskeri.

 
Følgende ble vedtatt av forbundsstyret i DNMF:

Ved en eventuell konflikt/streik på området fiskeri, gis maskinssjefen et streikebidrag på kr. 1.474,- pr. dag 6 dager i uken. Tilsvarende gis 1. Maskinisten et streikebidrag på kr. 1.210,- pr. dag 6 dager i uken. Beløpene er skattefrie.Rune Johnsrud
Forhandlingssjef
rj@dnmf.no