Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksFagskolemeldingen-MARKOM

Om fagskolemeldingen og MARKOM2020 / MARFAG2020

09.12.2016
Fagskolemeldingen ble fremlagt 2. november av kunnskapsministeren. Den inneholdt forslag til flere tiltak av 48 som direkte eller indirekte berører MARKOM2020 / MARFAG2020s arbeid.

Blant disse siteres:


Regjeringen vil:

  • åpne for at fagskoleutdanning kan kalles for høyere yrkesutdanning.
  • foreslå å opprette søkbare utviklingsmidler for kvalitetsheving av fagskoleutdanning.
  • foreslå å endre fagskoleloven § 1 slik at det kommer tydelig frem at fagskoleutdanning skal ligge på et nivå over videregående opplæring.
  • kartlegge kompetansebehovet i fagskolen som grunnlag for å vurdere kompetansekravene til fagmiljø og undervisningspersonale.
  • foreslå å endre fagskoleloven slik at den kan åpne for gradstildeling for fagskoleutdanning av ett års varighet eller mer, og vurdere fagskolekandidat som gradsbenevnelse for fagskoleutdanning.
  • legge frem forslag om endring i fagskoleloven for å endre betegnelsen for normert studietid og læringsutbytte fra fagskolepoeng til studiepoeng.
  • foreslå tilleggspoeng for fagskoleutdanning ved opptak til universiteter og høyskoler.
  • utrede overgangsordninger innenfor maritime utdanninger og innenfor økonomi og administrasjon. 
  • vurdere å gjøre tilgjengelig samarbeidsmidler for fagskoler og høyskoler/universiteter i Norge som ønsker å finne gode overgangsordninger mellom sine utdanninger.
  • gi NOKUT i oppdrag å tilrettelegge veiledning for institusjoner og skoler som søker å finne overgangsordninger mellom fagskoleutdanning og universitets- og høyskoleutdanning i Norge.

 

MARKOM2020 og MARFAG2020 er nevnt flere steder i stortingsmeldingen. Ved siden av en generell beskrivelse, at MARKOM2020 arbeider med å finne overgangsordninger hvor UH og FS har felles hovedmål. KD er løpende orientert om arbeidet: MARKOM2020 vil være en stor bidragsyter til utredningen under punkt  8. Meldingen beskriver også at MARKOM2020 har håndtert ekstra støtte til utstyrsinnkjøp (15 millioner kroner) der UH og FS har enes om anvendelsen.

 

Meldingen må vedtas i Stortinget for å tre i kraft.

FS = fagskolen

UH= Universiteter og høgskoler


Odd Rune Malterud
Fagsjef
orm@dnmf.no