Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksAlle-resultatene-fra-forhandlingene-med-NHO-Sjøfart

Alle resultatene fra meklingen med NHO Sjøfart

15.05.2014
Etter en vanskelig og krevende mekling, kom DNMF og NHO Sjøfart i mål 23.55 i går kveld, fem minutter før meklingsfristen gikk ut. Da var partene blitt enige om følgende:
  • ·         Et generelt tillegg på 0,5 %
  • ·         Økt kostpengegodtgjørelse
  • ·         Økte satser for overtidsmat
  • ·         Økt uniformsgodtgjørelse
  • ·         Kveldstillegg utvidet til å gjelde fra klokka 18.00
  • ·         Ny hyreklasse i ferge- og lokalfart for skip for 10000 kW. Dette er noe DNMF har jobbet for i mange år.
Fokuset under dette hovedoppgjøret har vært på å sikre den fremtidige lønnsutviklingen til maskinoffiserene innenfor alle overenskomstene i NHO Sjøfart-området. Vi er derfor fornøyd med å få gjennomslag for hovedkravet vårt om at partene skal nedsette et partssammensatt utvalg som skal vurdere om gjeldende lønnssystem i overenskomstene tilfredsstiller kravene til et moderne lønnssystem for ledende stillinger. Dette utredningsarbeidet skal omfatte følgende saker:

 
- Tiltak for å rekruttere og beholde maskinoffiserer
- Maskinoffiserenes betydning for produktivitet og kostnadseffektiv drift i rederiene
- Hvilke faktorer påvirker den lokale lønnsdannelsen for maskinoffiserer
- Vurdere maskinoffiserens kompetansebehov i forhold til den teknologiske utvikling av fartøyene
Utvalget forutsettes etablert innen 1. september 2014 og skal ha avgitt rapport innen 1.oktober 2015.

Hver av partene oppnevner inntil fire representanter i utvalget.


Riksmeklingsmannens møtebok vil bli lagt ut på nett om kort tid.