Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation LinksAldersdiskriminering-anke-Likestillingsombudet

Aldersdiskrimineringssak anket inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda

23.03.2017

​Norled har påklaget Ombudets uttalelse i aldersdiskrimineringssaken inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Dette innebærer at Likestillings- og diskrimineringsombudet først vil vurdere om det er grunnlag for å endre sin egen konklusjon dersom det fremkommer nye opplysninger som endrer grunnlaget for uttalelsen.

Dersom det ikke fremkommer nye opplysninger eller de nye opplysningene ikke endrer konklusjonen, sender ombudet sakens dokumenter til Likestillings- og diskrimineringsnemnda for behandling.

Det har foreløpig ikke fremkommet noen nye opplysninger i Norleds anke, og det er derfor sannsynlig at saken sendes direkte over til Likestillings- og diskrimineringsnemnda for avgjørelse. Nemndas avgjørelser i saken vil være bindende for partene og nemnda har myndighet til å ilegge den diskriminerende parten tvangsmulkt inntil den diskriminerende handlingen stanser.

Det er vanskelig å si noe om tidsperspektivet, men det er mye som taler for at vi må belage oss på at det kan ta en stund før vi får en endelig avklaring i saken. Vedtak av nemnda kan bringes inn for domstolene til full prøving av saken. Søksmål til overprøving av nemndas vedtak må reises innen tre måneder etter at underretning om vedtaket er mottatt.