Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Links2017mek

Hvordan forholde seg i forbindelse med streik

12.12.2017

Dersom du blir tatt ut i streik vil du motta personlig beskjed om dette fra forbundet eller din tillitsvalgte. Har du ikke mottatt slik beskjed, er du ikke tatt ut i streik.​

​Dersom streiken utvides vil også du kunne bli tatt ut i streik, så følg med på din oppgitte e-post, mobil og Dnmf sine nettsider. 

Dersom du blir tatt ut i streik har du rett overfor arbeidsgiveren til å streike - og plikt overfor forbundet til å streike. Det blir nesten sammenlignbart med å skifte arbeidsgiver fra rederiet til forbundet i streikeperioden. Man streiker ikke bare for egen del - man streiker for alle innenfor området. Solidaritet er derfor utrolig viktig - vi står samlet og snakker med en stemme underveis i meklingen og i en eventuell streik og de streikende får full støtte og respekt for at de gjør jobben på vegne av fellesskapet!

Det er ikke anledning til å melde seg ut av forbundet i forkant av en mekling for å slippe unna en eventuell streik. Vi kan heller ikke ta ut andre til streik enn de vi har registrert som medlemmer ved inngangen til meklingen - men det er lov å melde seg inn i solidaritet med streiken og de streikende!

NB:
Når streiken igangsettes må de medlemmene som er omfattet av streiken umiddelbart forlate fartøyet å gå på land eller så snart fartøyet legger til kai i en nordeuropeisk havn.

Ved avslutning av streiken må medlemmene være klare til umiddelbart å gå tilbake til tjeneste.

De streikende har ikke fri og det vil bli organisertstreikevakt tjeneste.

Hotellrom til de streikende vil bli organisert via forbundet.


Streikebidrag fra forbundet

Dersom medlemmer i Det norske maskinistforbund (DNMF) blir omfattet av streik/arbeidsnedleggelse i regi av forbundet, permittert som følge av arbeidskonflikt eller arbeidsgivers lockout vil medlemmet ha rett til streikebidrag i tråd med forbundets vedtekter § 6.10. Det er forbundsstyret som fastsetter streikebidragets størrelse.

Forbundsstyret vedtok med virkning fra 1. mai 2012 at Streikebidrag fastsettes til nettolønn (netto tapt inntekt). Dersom streik iverksettes i områder der DNMF leier tariffavtale (f.eks. Funksjonæroverenskomsten) fastsettes streikebidraget i samråd med utleier. Medlemmer som blir permittert som følge av lovlig arbeidskamp omfattes også av streikebidragets innretning.

Streikebidraget er skattefritt i henhold til Skattelovens § 5-15 J, pkt. 5.

Dersom forbundet har vedtatt arbeidsstans skal alle medlemmer lojalt følge vedtaket. Ingen må ta arbeid i virksomheter som er omfattet av arbeidsstans eller sympatiaksjoner. Den som likevel gjør dette er streike- eller blokadebryter. I slike tilfeller faller streikebidraget bort og forbundsstyret kan beslutte å ekskludere vedkommende medlem. 

​Tar medlemmet annet arbeid må dette godkjennes av forbundsstyret og streikebidraget faller bort.