Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Links131106_fiskebåt

Fiskeriforhandlinger ferdig

06.11.2013
DNMF kom i mål med fiskeriforhandlingene etter til dels vanskelige forhandlinger. Fra DNMF møtte Ulf Brekke, Bård Hagen og Svein Roger Mandal.
 
I forhandlingene den 2. oktober kom vi ikke helt i mål, men tok opp igjen forhandlingene den 6. november og fremforhandlet en protokoll etter flere særmøter, forteller forhandlngsrådgiver Brekke.
 
Han forteller at DNMF oppnådde et generelt tillegg på 2,2% på alle kronetillegg og 1.maskinisten fikk et løft på kr. 250,- pr. mnd. som utgjør ca. 0,5%.
 
Siden den største flåtegruppen allerede har feriepenger inkludert i hyren og mannskap på fiskebåter er betalt kun mens de er om bord og ikke har opparbeidet fritid, ble de andre gruppene også inkludert feriepenger.
 
Noen sporadiske tillegg, ble holdt utenfor. Innregningen skal utføres etter at det generelle tillegget er lagt inn.
Betaling på kurs i fritiden kom også inn.
 
Ellers ble det avslag for ny tekst ved arbeid utenom maskinrommet, men det ble protokollført at de angjeldende rederi måtte følge overenskomstens bestemmelser i angjeldende punkt. 3.2a). Videre ble det satt inn en tekst ved ansettelse på oppsigelsestid som kunne avtales innenfor rammen av eksisterende tekst fra 1 til 3 måneder. (ihht SAL § 5-1).
 
Fjerning av lønnsrelasjonen mellom overstyrmann og maskinsjef, ble blankt avvist av DNMF og henvist til å legge dette ut på høring. Arbeid med kartlegging og utarbeiding av en felles kontrakt for byggetilsyn skal gjennomføres av et partssammensatt utvalg med frist til neste revisjon. Likedan med gjennomgang av overenskomstens § 14, Rederens forsikringsplikt.»