Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Links131014_statsbudsjett

Et svært varierende statsbudsjett for maritim næring i 2014

14.10.2013
Statsbudsjett for 2014 ble lagt frem i dag, mandag 14.oktober. Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp er skuffet over avgående regjering: Justering av nettolønnsordningen ble kun ord og ikke handling.

Den praktiske kompetansen norske sjøfolk tar med seg til verft, utstyrs- og tjenesteleverandører på land er en nøkkelfaktor for den høye verdiskapningen og konkurranseevnen i norsk maritim næring. Mange arbeidsplasser er lokalisert langs kysten og sjøfolk så vel som andre ansatte i maritim næring gir betydelig skatteinngang til både stat og kommune der de er bosatt. Og ikke minst bidrar maritim næring til et bredt spekter av virksomheter og høy aktivitet i hele Norge.

 

Den maritime klyngen er avhengig av den erfaringsbaserte kompetansen som norske sjøfolk har. Derfor er god rekruttering og konkurransedyktige rammebetingelser viktig for opprettholdelsen av de 100 000 arbeidsplassene i den maritime klyngen.

 

Nettolønnsordningen er ikke lengre konkurransedyktig sammenlignet med ordninger for andre europeiske sjøfolk siden det ble opprettet et tak på utbetalingene i 2008. Dette taket har siden stått uendret og har år for år gjort ordningen mindre verdt og norske sjøfolk stadig mindre konkurransedyktige på pris på arbeidskraft.

 

Jeg er skuffet over avgående regjering. Riktignok vil de lovfeste nettolønnsordningen, men det virkelige problemet ligger jo i at ordningen nå er blitt betydelig redusert over flere år. Hvorfor i alle dager følger de ikke opp løftene de ga før valget og som mange norske sjøfolk stolte på?

 

Det er nå kun Fremskrittspartiet de norske sjøfolkene må stole på. De har gitt sterke løfter om at ordningen både skal lovfestes og at taket skal fjernes og at de vil satse på norske sjøfolk.

 

Regjeringen legger også frem en oppfølging av nærskipsstrategien, noe som er et pluss. Gods fraktet på sjø fremfor vei er et mer miljøvennlig alternativ for transport av store godsmengder og har lenge vært en uttalt målsetting. Hvilke konkrete nedbyggingstiltak som skal gjøres på den store avgiftssiden som sjøtransporten er underlagt fremstår imidlertid fortsatt som lite konkret. 

 

På plussiden gleder vi oss over økningen av GIEK-rammen med 10 milliarder, over økningen til næringsrettet maritim forskning med 10 millioner kroner, videre utredning av Ocean Space Centre med 15 millioner og 10 millioner mer til klyngesatsningen, som er viktige satsinger for maritim næring. 

 

I tillegg foreslår avtroppende regjering å opprettholde bevilgingen til MARKOM2020, noe som vil videreføre samarbeidet mellom maritime utdanningsinstitusjoner og sikre både kvalitet og kvantitet i hele det maritime utdanningssystemet.  

 

 

Hilde Gunn Avløyp

Generalsekretær DNMF