Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Logg på

Skip Navigation Links130613_brannavtale

DNMF og KS er blitt enige om en ny særavtale for Brann- og redningstjenesten (SFS 2404)

13.06.2013
Forhandlinger om sentral forbundsvis særavtale som regulerer lønns- og arbeidsforhold for beredskaps- og innsatsstyrken i brann- og redningstjenesten ble forhandlet den 06.06.13 og 12.06.13. Det ble oppnådd enighet mellom partene sent onsdag kveld.
I den nye avtalen er det blant avtalt en økning av risikotillegget per time ved utrykning økt fra kr 15 til kr 20, døgnsatsene for overordnet hjemmevakt er økt med kr 20 og utrykning for deltidspersonell godtgjøres som overtid tilsvarende HTA Kap 1, pkt 4.3.2.1. Det er videre foretatt strukturelle endringer i særavtalens oppbygning.
For mer informasjon kontakt seniorrådgiver/advokatfullmektig Ole Jacob Støle

Telefon: +47 24 14 83 72
Mobil:     +47 980 01 125