Tilskudd til tillitsvalgte og klubber lokalt 2019

 

Tillitsvalgte i henhold til tariffavtale ytes en administrativ godtgjøring på kr 700,- til dekning av egne utgifter i forbindelse med tillitsvervet.

 

Det gis også økonomisk støtte for tillitsvalgte/tillitsutvalg/klubber i henhold til antall medlemmer:

  • For inntil 25 medlemmer ytes kr. 5.000,- pr kalenderår.
  • For 26 - 50 medlemmer ytes kr. 7.500,- pr kalenderår.
  • For 51 - 75 medlemmer ytes kr. 10.000,- pr kalenderår.
  • For 76 -100 medlemmer ytes kr. 12.500,- pr kalenderår.
  • For 101 medlemmer eller fler ytes kr. 15.000,- pr kalenderår. 

Søknaden må inneholde informasjon om hva slags aktivitet det søkes støtte til. Dette kan være alle slags utgifter knyttet til tillitsvervet.

Oppgi også navn, adresse og kontonr. det skal utbetales til.

Tillitsvalgte/klubben avgir rapport /regnskap på bruken av støtten før utbetaling av påfølgende års støtte kan utbetales.

 

Søknad sendes DNMF, helst på post@dnmf.no.